x
x

Izsoles

Naukšēnu novada pašvaldība 2019.gada 11.aprīlī plkst. 10.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola ciršanas tiesības cirsmai pašvaldības īpašumā Brantiņsils, (nogabali Nr.5,6,7 ) Naukšēnu novadā, kadastra Nr.9672 006 0348, kopējā platība 4.88 ha, pārdodamais apjoms - 1700 m3. Sākumcena - 76500.- EUR. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa 100.- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.naukseni.lv Pieteikumi iesniedzami Naukšēnu novada pašvaldībā  “Pagasta nams”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā līdz 11.04.2019. plkst. 9:00. Tālr. uzziņām  29132331.Sadaļa atjaunota: Otrdiena, 2019. gada 12. marts
Šodien: 27.05.2020.
V/d: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv