x
x

Izsoles

Naukšēnu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod uz pašvaldības tiesiskā valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Dzelzceļš”, kadastra Nr.9666 003 0080, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9666 003 0126, 9666 003 0127, (bijušās dzelzceļa līnijas zemes nodalījuma joslā), esošā apauguma koksni zemes vienību daļā 28,8 ha platībā Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā, kas tiek izsolīta kā viens objekts.

Izsoles sākumcena - 10 000 EUR. Izsoles dalības maksa – 10 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Izsoles nodrošinājums - 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Izsole notiks 2020.gada 20.jūlijā plkst. 15.00 Naukšēnu novada pašvaldībā ("Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads). Izsolei var reģistrēties Naukšēnu novada pašvaldībā līdz 2020.gada 20.jūlijam plkst. 14.45.

Izsoles noteikumi
Sadaļa atjaunota: Piektdiena, 2020. gada 26. jūnijs
Šodien: 22.04.2021.
V/d: Armanda, Armands
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2021, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv