x
x

E-pakalpojumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • portālā www.latvija.lv iespējams saņemt Valmieras novada pašvaldības e-pakalpojumus
  • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@valmierasnovads.lv
  • nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-adrese”, gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju.


Naukšēnu novada pašvaldība pieņem ar drošu elektronisku parakstu noformētus dokumentus, kuriem izmantoti Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētie datņu formāti, kā arī Naukšēnu novada pašvaldība pieņem šādus datņu formātus:

  • noformētam tekstam – DOC un DOCX;
  • elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX
  • portatīvā dokumenta formātu PDF.
Sadaļa atjaunota: Ceturtdiena, 2022. gada 24. februāris
Šodien: 11.08.2022.
V/d: Liega, Olga, Zita, Zigita
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv