x
x

Attīstības programma 2019.—2025.gadam

Paziņojums par Naukšēnu novada attīstības programmas 2019.—2025.gadam izstrādes uzsākšanuNaukšēnu novada dome 2018. gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu “Par Naukšēnu novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu”.

Saskaņā ar šo lēmumu ir apstiprināts  attīstības programmas izstrādes darba uzdevums, tā izpildes termiņi un izstrādes vadības grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību.

Paredzams, ka attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2018. gada decembra beigām.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un pilnvērtīgu attīstības programmas izstrādi, nepieciešama aktīva sabiedrības līdzdalība. Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota pašvaldības mājaslapas www.naukseni.lv sadaļā Pašvaldība/Sabiedrības līdzdalība un Naukšēnu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Naukšēnu Novada Vēstis”. Iedzīvotājiem būs iespēja līdzdarboties attīstības programmas izstrādē, piedaloties tematiskajās darba grupās, aizpildot aptaujas anketas, piedaloties sabiedriskajā apspriedē un iesaistoties publiskajā apspriešanā.

Ar šobrīd spēkā esošo Naukšēnu novada attīstības programmu 2012.–2018. gadam var iepazīties Naukšēnu novada pašvaldības mājaslapas www.naukseni.lv sadaļā Pašvaldība/ Plānošana.

Aicinām ikvienu iesaistīties Naukšēnu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē!

Anita Dukure
projektu vadītāja

Sadaļa atjaunota: Otrdiena, 2018. gada 24. aprīlis
Šodien: 16.01.2019.
V/d: Lida, Lidija
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2019, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv