x
x

Noteikumi

Nosaukums Saite
Projektu konkursa "Mēs savam novadam 2020" nolikums Lejupielādēt PDF
Projektu konkursa "Mēs savam novadam 2019" nolikums Lejupielādēt PDF

Rotaļu laukuma noteikumi Lejupielādēt PDF
Noteikumi par Naukšēnu novada pašvaldības nominācijas „NAUKŠĒNU NOVADA LEPNUMS” piešķiršanu Lejupielādēt PDF
Noteikumi par Naukšēnu novada vidusskolas izglītojamo un pedagogu apbalvošanu Lejupielādēt PDF

Konsolidēts
Naukšēnu novada pašvaldības un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumi Lejupielādēt PDF
Kārtība, kādā Naukšēnu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus Naukšēnu novada vidusskolas skolēniem Lejupielādēt PDF
Darbs ar skolēniem, kuri izdarījuši pārkāpumus Lejupielādēt PDF
Darbs ar skolēniem, kuri izdarījuši pārkāpumus 1. pielikums Lejupielādēt PDF
Kārtība, kādā Naukšēnu novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem Lejupielādēt PDF

Konsolidēts
Naukšēnu novadā īstenoto interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Lejupielādēt PDF
Mērķdotācijas sadales kārtībā pedagogu darba samaksai Lejupielādēt PDF
Kārtība, kādā nosaka vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā Naukšēnu novada vidusskolā Lejupielādēt PDF
Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Naukšēnu novada pašvaldībā Lejupielādēt PDF
Par sociālajiem dzīvokļiem Lejupielādēt PDF
Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi
Lejupielādēt PDF
Sadaļa atjaunota: Sestdiena, 2020. gada 7. marts
Šodien: 06.04.2020.
V/d: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv