x
x

Piksāru baznīca

Piksāru baznīca atrodas 8 km no Naukšēniem, Piksāru mazciemā. 1881.gadā pēc Rūjienas draudzes sadalīšanas Ziemeļu un Dienvidu draudzēs, Naukšēnu muižas īpašnieks atvēlēja zemes gabalu un 5000 rubļus Piksāru baznīcas celtniecībai. Baznīca ar pārtraukumiem būvēta no 1914. – 1936.gadam, kad pabeigta baznīcas torņa būve. Baznīca iesvētīta 1928.gada 4.novembrī. 1931.gadā iesvētīts altāris, bet 1932.gadā iegādātas ērģeles. Vienīgais ēkas kā dievnama liecinieks līdz mūsdienām saglabājies 631 kilogramus smagais torņa zvans, kas vēl aizvien zvana.


221__Large_


Šobrīd ēka tiek izmantota galvenokārt kā koncertzāle. K
oncerti notiek Vasarsvētkos, Naukšēnu novada svētkos, Pirmajā Adventē un citos laikos. Par tradīciju kļuvis arī Nakts koncerts, kad visā Latvijā notiek Baznīcu nakts. Baznīcā uzstājušies Latvijā pazīstami māksliniei un grupas - "Latvian voices", "Rīgas gospelkoris", "Cosmos", "Jelgavas zvanu ansamblis", Kārlis Kazāks, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas audzēkņi un citi mūziķi.


151__Large_

"Latvian voices" koncerts Naukšēnu novada svētkos 2015.gada vasarā
Baznīcas atjaunošana

2008.gada februāra sākumā Piksāru baznīcas ēka ieguva jaunas ārdurvis. Līdzekļus to izgatavošanai saņēma kā ziedojumu, bet durvis tika izgatavotas SIA "Naukšēni" galdniecībā. Paldies meistariem Valteram Pētersonam, Atim Korņējevam, Ivo Laubertam un inženierim Jurim Priedem un līdzekļus ziedojušajai ģimenei. 2012.gada vasarā, pateicoties Dagņa Čākura ziedojumam, baznīca ieguva četrus logus, kuri tur iepriekš nebija. Sadrbības partneri Giterslo apgabalā Vācijā dāvināja solus. 

Sadaļa atjaunota: Ceturtdiena, 2015. gada 3. septembris
Šodien: 03.07.2022.
V/d: Verita, Everita, Benita
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv