x
x

Komitejas un komisijas

Naukšēnu novada domes Finanšu komiteja (lejupielādēt nolikumu):
 • Jānis Zuments – komitejas priekšsēdētājs
 • Ainis Dukurs
 • Imants Kamzols
 • Jānis Pastars
 • Gints Vēveris


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 
(lejupielādēt nolikumu):

 • Ligita Kāsena – komitejas priekšsēdētāja. Apmeklētājus pieņem  "Pagasta namā", Naukšēnos katra mēneša otrā pirmdienā no plkst. 15.30 - 16.30.
 • Didzis Kiresārs
 • Gatis Ceriņš
 • Aiga Stiere


Iepirkumu komisija
(lejupielādēt nolikumu):

 • Egils Tenters – komisijas priekšsēdētājs
 • Inese Bētaka – komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Antra Krievāne
 • Jānis Zuments
 • Gints Vēveris


Administratīvā komisija
(lejupielādēt nolikumu):

 • Gatis Ceriņš – komisijas priekšsēdētājs
 • Ilze Engere
 • Ligita Kāsena
 • Antra Krievāne


Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
(lejupielādēt nolikumu):

 • Antra Krievāne - komisijas priekšsēdētājs
 • Jānis Zuments
 • Jānis Pastars
 • Guna Reliņa 
 • Kaspars Roķis - (tālr. 64250956)


Mantas novērtēšanas un izsoles komisija
(lejupielādēt nolikumu):

 • Jānis Zuments - komisijas priekšsēdētājs
 • Mārīte Kamzola
 • Antra Krievāne
 • Inguna Lauberte
 • Egils Tenters


Vēlēšanu komisija

 • Guna Reliņa – komisijas priekšsēdētāja (tālr.64268288)
 • Ligita Ceriņa – komisijas sekretāre
 • Indra Aģe
 • Mārīte Broša
 • Juris Priede
 • Alise Zariņa
 • Egita Reiziņa


Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
(lejupielādēt nolikumu):

 • Kaspars Roķis – komisijas priekšsēdētājs (tālr. 64250956)
 • Mudīte Graudiņa
 • Ņina Krastiņa
 • Inguna Lauberte

Medību koordinācijas komisija (lejupielādēt nolikumu):

 • Kaspars Roķis – komisijas priekšsēdētājs (tālr. 64250956)
 • Zenta Špate - Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāve
 • Vidmants Virsis - Valsts meža dienesta pārstāvis
 • Guntars Kampernovs - Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis
 • Jānis Ķibermanis - biedrības "Latvijas Mednieku Asociācija" pārstāvis
 • Kaspars Kļaviņš - biedrības "Zemnieku Saeima" pārstāvis
Sadaļa atjaunota: Trešdiena, 2020. gada 29. aprīlis
Šodien: 11.08.2022.
V/d: Liega, Olga, Zita, Zigita
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv