x
x

ZAAO par sadzīves atkritumiem

Publicēts - Ceturtdiena, 2011. gada 3. marts
Kā dzīvot tīrā un sakoptā vidē?

Viena no izglītotas un kulturālas sabiedrības pazīmēm ir rūpes par tīru un sakoptu vidi. Kopš Latvijas brīvvalsts pirmsākumiem notiek konsekvents un neatlaidīgs sabiedrības izglītošanas darbs, ko veic masu saziņas līdzekļi, kā arī attiecīgās organizācijas, kas savāc, šķiro un pārstrādā  gan sadzīves, gan rūpnieciskos atkritumus. Arī Naukšēnu novads nav nekāds izņēmums. 2009. gada 11.novembrī  ar Naukšēnu novada domes sēdes lēmumu tika apstiprināti „Saistošie noteikumi nr. 6” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi, kā arī noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību. Visa Naukšēnu novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu, kuru apkalpo ZAAO – mūsdienīgs uzņēmums, kas strādā ar jaunākajām tehnoloģijām, ir draudzīgs klientiem, ar izaugsmes perspektīvām. Šī organizācija atkritumus savāc, šķiro un pārstrādā. Kādi ir mūsu -  atkritumu radītāju pienākumi? Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumos ietilpst  slēgt līgumus par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem detalizētāk var iepazīties www.naukseni.lv  (saistošie noteikumi). Ar šī raksta palīdzību gribam lūgt iedzīvotājus nopietni padomāt par to, kur liekam savus atkritumus, vai nepiegružojam pagalmus, grāvjus, apkārtējās ūdenstilpnes un mežus.

Ja Naukšēnu novada centrā un  biežāk apdzīvotās vietās šī lieta ir sakārtota, tad lauku viensētās daudzviet šis jautājums prasa risinājumu. Mūsdienu iepakojamais materiāls pārsvarā ir no plastmasas, kura nesadalās gadiem. Vai mūsu bērni būs priecīgi par šādu kultūras mantojumu? Lai šīs vēsturiskās pseidovērtības nepārpludinātu mūsu zaļo novadu, aicinu iedzīvotājus sadarboties ar Naukšēnu novada Atkritumu apsaimniekotāju, izvēlēties sev izdevīgāko atkritumu savākšanas un nodošanas veidu. Tuvākajos mēnešos kopā ar ZAAO atbildīgajiem darbiniekiem plānojam veikt nelielas pārbaudes ar mērķi noskaidrot, kuri nekustamo īpašumu lietotāji, valdītāji un īpašnieki godprātīgi izturas pret pienākumiem uzturēt tīru un sakoptu vidi un precizēt to personu loku, kam šī lieta ir vienaldzīga. Informācija www.naukseni.lv , www.zaao, uz Jums interesējošiem jautājumiem vienmēr laipni atbildēs novada saimniecības vadītāja Ņ. Krastiņa m. t. 28697796 , kā arī  ŠASDV Ginta Gailuma m.t. – 26132288.


Kā pareizi šķirot?

Daudzi Rūjienas un Naukšēnu novada iedzīvotāji noteikti ir ievērojuši, ka Rūjienā, Ternejas ielā 12 ir izveidots un tiek uzturēts EKO laukums. Rūjienā, Brīvības ielā 7, Liepu ielā 8, un 11,Pentes ielā 2a, Viestura ielā 13, Rīgas ielā 17 un 61 ir uzstādīti konteineri šķirotu atkritumu savākšanai, bet Brīvības ielā 5, Rīgas ielā 30, 42, un 57, Raiņa ielā 10, Lāčplēša ielā 23, Valdemāra 23a,9,  Skolas ielā 6 un Jeru pagasta, Endzelē laukumā pie veikala un Naukšēnos pie mājas „Zvejnieki” ir uzstādīti PET dzērienu pudeļu  uzkrāšanas konteineri, kurus SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”(ZAAO) iztukšo bezmaksas. Gan EKO punkts, gan EKO laukums ir vietas, kas paredzētas šķirotu atkritumu savākšanai un uzglabāšanai. Šeit ikviens iedzīvotājs, kā arī juridiska persona, bezmaksas var atvest un salikt konteineros tos atkritumu veidus, kurus var nodot tālāk pārstrādāt jaunās izejvielās vai jaunos produktos. ZAAO Ziemeļvidzemē ir izveidojis atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kurā ir noteikts, kādi atkritumu veidi kādos konteineros ir jāliek. Tā piemēram, vienā konteinerā kopā varam likt tādus šķirotos atkritumus, kā papīrs, polietilēns, PET dzērienu pudeles un metāls. Vienā konteinerā tos liek, jo šie atkritumi kopā sajaucoties viens otru nesabojā un tie tāpat ir jāpāršķiro. Tādā veidā apsaimniekotājs ietaupa degvielas resursus, ieguldāmās investīcijas un laiku, kas būtu jāpatērē katru atkritumu veidu savācot atsevišķi, un tālāk vedot pāršķirošanai uz šķirošanas līniju poligona „Daibe” teritorijā, Pārgaujas novadā. Svarīgi ir zināt, ka pudeļu un burku stiklu jāšķiro un jāliek vienā konteinerā, bet logu stiklu jāved uz EKO laukumiem un jāliek atsevišķā konteinerā.

Lai , nerastos pārpratumi un nepatīkamas situācijas ne ZAAO darbiniekiem, ne arī pašiem iedzīvotājiem, ZAAO atgādina, kā pareizi jāsašķiro atkritumi EKO punktā un EKO laukumā izvietotajos konteineros:

Konteiners pudeļu stiklam
: drīkst mest kopā pudeles un burkas. Stikls nav jāšķiro pa krāsām, bet tam ir jābūt tīram, bez pārtikas atlikumiem. Pirms izmešanas konteinerā, burkām jānoņem vāciņi, bet nav jātīra nost etiķetes, folija , kā arī metāla gredzeni un korķi var palikt.
Pudeļu stikla konteinerā NEDRĪKST mest fajansa, porcelāna traukus, spoguļus, lampu kupolus, keramikas izstrādājumus(balzāma pudeles), automašīnu, pakešu logu un logu stiklu.

Konteiners logu stiklam
: stiklam jābūt tīram bez citu materiālu (metāls, koks, logu tepe) piejaukumiem.
Konteinerā logu stiklam NEDRĪKST mest fajansa, porcelāna traukus, spoguļstiklu, automašīnu un pakešu logu stiklu, keramikas izstrādājumus, pudeļu, burku stiklu. Šie atkritumi ir jāmet savā sadzīves atkritumu konteinerā.

Konteiners makulatūrai, PET pudelēm, polietilēnam, metālam
: drīkst mest avīzes, grāmatas, žurnālus, kartona iepakojumu, piena, sulu, kefīra paku iepakojumu, visa veida un krāsu izlietotas plastmasas pārtikas, dzērienu pudeles un polietilēna plēves, sadzīves ķīmijas un kosmētikas izlietoto iepakojumu, Tam ir jābūt tīram, bez organisku materiālu (ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) piejaukumiem. Pirms ievietošanas konteinerā kartona kastes un PET pudeles ir jāsaplacina.
NEDRĪKST mest vienreizējās lietošanas papīra un plastmasas traukus, papīra dvieļus, folija papīrus, līmpapīrus, plēves, kas izmantotas skābbarības sagatavošanai, putuplastu, krējuma, margarīna trauciņus, pamperus, un citus polistirola izstrādājumus, kā arī jebkurus citus cietās plastmasas izstrādājumus.

Atsevišķi konteineri sadzīves bīstamiem atkritumiem
: akumulatoriem, baterijām, luminiscentām lampām.
NEDRĪKST mest mehāniski bojātas lampas un nekādas ķīmiskas vielas (pesticīdi, minerālmēsli, eļļas, u.c. nezināmas izcelsmes šķidrumus).

Konteiners sadzīves elektriskiem un elektroniskiem atkritumiem
jeb nolietotai sadzīves elektrotehnikai – tie ir televizori, radio, datori, ledusskapji, veļas mašīnas u.tml. Elektrotehnika nedrīkst būt izjaukta.


ZAAO piedāvājums klientiem, kuriem ir mazs atkritumu apjoms

Privātmāju iedzīvotājiem ZAAO piedāvā atkritumu uzkrāšanai lietot 240 l konteinerus, ar noteikumu, ka tā iztukšošana nav retāka kā 6 reizes gadā. Zinot, ka atkritumu rašanos ietekmē vairāki apstākļi – svētki, ciemiņu ierašanās, cītīga atkritumu šķirošana u.tml., ZAAO saviem klientiem ir radījusi iespēju gan pieteikt papildus konteinera iztukšošanu, gan arī atteikt konteinera tukšošanu kalendārā norādītajā dienā, ja konteiners nav piepildīts.
Iedzīvotājiem, kuriem ir ļoti mazs sadzīves atkritumu apjoms un arī mazākais konteiners šķiet par lielu ir iespēja legāli atbrīvoties no atkritumiem, iegādājoties speciālos atkritumu maisus. Speciālie atkritumu maisi ir dzeltenā krāsā un marķēti ar ZAAO logo. Iegādājoties šos maisus, iedzīvotājs samaksā ne tikai par pašiem maisiem, bet arī par atkritumu aizvešanu. Šiem maisiem ir divi izmēri 70 l un 150 l, maisi tiek pārdoti pakā pa 10 maisiem un maksā 70 l - Ls 9,36, bet 150 l - Ls 18,63. Šos maisus var izmantot neierobežoti ilgu laiku. Par nepieciešamību maisus savākt ir jāinformē ZAAO dispečere, vai tos var novietot pie kaimiņa( iepriekš par to vienojoties ar kaimiņu) sadzīves atkritumu konteinera tā tukšošanas dienā un šoferīši to paņems vai vest uz tuvāko EKO laukumu, kas atrodas Rūjienā, Ternejas ielā 12( iepriekš jāņem vērā EKO laukuma darba laiks).
Rūjienā, Ternejas ielā 12 EKO laukuma darba laiks:
  • Pirmdiena: 8.00-16.00
  • Otrdiena: 10.00-18.00
  • Trešdiena: 8.00-16.00
  • Ceturtdiena: 10.00-18.00
  • Piektdiena: 8.00-14.00
  • Sestdiena: 10.00-12.00
  • Svētdiena: Brīvs
Sakopsim vidi kopā!
Sīkāku informāciju jūs varat iegūt pa mob. tālruni 26132288
Informāciju sagatavoja:
ŠASDV Ginta Gailuma
Šodien: 11.07.2020.
V/d: Svens, Leonora
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv