x
x

Publiskie iepirkumi

Naukšēnu novada pašvaldības informatīvie paziņojumi par iepirkumiem
iepirkumi@naukseni.lv

2019.gadā stājās spēkā Publisko iepirkuma likuma pārējas noteikumu 3.punkta 5.apakšpunkts, kurš nosaka iepirkuma izsludināšanai un piedāvājumu saņemšanai izmantot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu (www.eis.gov.lv).

Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4000 līdz EUR 42 000)
   ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1. NNP 2019/1 “BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS SILTINĀŠANĀ” 25.02.2019. plkst. 15.00 Nolikums

Tehniskais projekts

Darbu apjoms
26.02.2019. Lēmums
2. NNP 2019/3 “BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS SKATU TORŅA BŪVNIECĪBAI ĶOŅU KALNĀ” 08.04.2019. plkst. 11.00 Nolikums

Tehniskais projekts

08.04.2019. Lēmums

3.

NNP

2019/4

“Smilts-grants un smilts atradnes “Ķoņi” daļas derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķināšana”

10.06.2019.

plkst. 10.00 

Nolikums

Uzskaites lapa

Skats no augšas

1.pielikums

2.pielikums
10.06.2019. Lēmums
4. NNP 2019/6 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana

10.06.2019.

plkst. 11.00 

Nolikums 10.06.2019. Lēmums
5. NNP 2019/8 KRĒSLU IEGĀDE NAUKŠĒNU KULTŪRAS NAMA SKATĪTĀJU ZĀLEI 29.07.2019. plkst. 10.00 Nolikums 29.07.2019. Lēmums
6. NNP 2019/10 BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA OBJEKTĀ “Autoceļa  A1 Breidas – Zemgaļi pārbūves 1.kārta no 1,55 km līdz 2,35 km” 27.09.2019. plkst. 13.00 Nolikums

Darbu apjoms

Būvprojekta izmaiņu sējums

Tehniskais projekts 
27.09.2019. Lēmums
7.  NNP 2019/12 “BŪVUZRAUDZĪBA ĒKAS „MAZALDARI” VIENKĀRŠOTAI ATJAUNOŠANAI””

14.10.2019.

plkst. 15.30 

Nolikums

Tehniskais projekts

Darbu apjomi
17.10.2019. Lēmums
Būvdarbu veikšana (no EUR 14 000 līdz EUR 170 000)
   ID Nosaukums Iesniegšanas termiņš El. versija Lēmuma datums Uzvarētājs, līgumcena
1. NNP 2019/2 "SKATU TORŅA BŪVNIECĪBA ĶOŅU KALNĀ"  14.03.2019. plkst. 11.00 Nolikums

Būvprojekts
21.03.2019. Lēmums
2. NNP 2019/5 BŪVDARBI  NAUKŠĒNU KULTŪRAS NAMA APKĀRTNES LABIEKĀRTOŠANĀ 10.06.2019.
plkst. 10.30
Nolikums

Būvprojekts

Darbu apjomi
13.06.2019. Lēmums
3. NNP 2019/7 BŪVDARBI PAŠVALDĪBAS NOZĪMES MELIORĀCIJAS SISTĒMU "ERIŅI - MARATAS UPĪTE" UN "RAUSELE" ATJAUNOŠANĀ NAUKŠĒNU NOVADĀ 17.07.2019. plkst. 10:00 Nolikums

Būvprojekts nr.1

Darbu apjomi nr.1

Būvprojekts nr.2

Darbu apjomi nr.2
17.07.2019. Lēmums
4. NNP 2019/9 "AUTOCEĻA  A 1 BREIDAS  – ZEMGAĻI PĀRBŪVES 1.KĀRTA POSMĀ NO 1,55 KM LĪDZ 2,35 KM" 16.09.2019. plkst. 15.00 Nolikums

Darbu apjoms

Būvprojekta izmaiņu sējums

Tehniskais projekts 


Atbilde uz pretendenta jautājumu 11.09.2019.
17.09.2019. Lēmums
5. NNP 2019/11 VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA ĒKAI “MAZALDARI” 14.10.2019. plkst. 15.00 Nolikums

Tehniskais projekts

Darbu apjomi
17.10.2019. LēmumsSadaļa atjaunota: Trešdiena, 2019. gada 30. oktobris
Šodien: 11.08.2022.
V/d: Liega, Olga, Zita, Zigita
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv