x
x

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā”

Publicēts - Piektdiena, 2019. gada 26. jūlijs
nacionalais_fonds_ERAF

26.07.2019.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izvērtējusi un apstiprinājusi Naukšēnu novada pašvaldības iesniegto projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā”.

Projekta mērķis ir šiem pakalpojumiem piemērotas infrastruktūras izveide, izveidojot specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēta ēka Naukšēnu pagasta "Mazaldaros", kurā tiks izveidotas un iekārtotas specializētas keramikas darbnīcas. Izveidotajās darbnīcās plānotas astoņas darba vietas. 

Projekta kopējais attiecināmais finansējums 76 405,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 60 619,45 EUR, valsts budžeta dotācija EUR 2 865,19, pašvaldības finansējums 12 920,36 EUR.

Projekts tiks īstenots no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada decembrim. Lai ierīkotu darbnīcas,  2019.gada jūnijā jau uzsākta ēkas vienkāršotas atjaunošanas projekta izstrāde. aldari

“Mazaldari” ēka, kurā tiks izveidotas darbnīcas  cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām

Foto: Nora KārkliņaInguna Zukure
Projektu vadītāja
Šodien: 22.02.2020.
V/d: Rigonda, Adrians, Ārija
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv