x
x

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā”

Publicēts - Ceturtdiena, 2020. gada 30. jūlijs

nacionalais_fonds_ERAF

30.07.2020.

Pārmaiņas “Mazaldaru” ēkā  - gan iekšpusē, gan ārpusē

Naukšēnu novada pašvaldība projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā” ietvaros ir veikusi telpu atjaunošanu  “Mazaldaru” ēkā. Projektu apstiprinājusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Būvdarbu laikā tika uzstādīta apkures sistēma un ierīkotas siltās grīdas, sagatavotas starpsienas, griesti un grīda, veikta sienu krāsošana, flīzēšana, sanitāro telpu ierīkošana, durvju un logu sagatavošana. Darbus veica SIA “BD&C”  Viestura Šilova vadībā. Darbi tika veikti plānotajā termiņā un labā kvalitātē. 

Projekta izmaksas tiek segtas no ERAF, valsts budžeta un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas ir 76405,00 EUR. 

Pirms trim gadiem ēkai nomainīts jumts, šogad atjaunota ēkas iekšpuse un līdz ar to ēkas atjaunošana ir pabeigta. Gada otrajā pusē tiks iegādātas mēbeles un keramikas darbnīcām nepieciešamās iekārtas. Jau nākamajā gadā šeit tiks atvērtas specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šīs darbnīcas plānotas kā nodarbību vieta ne tikai Naukšēnu, bet arī Rūjienas un Mazsalacas novadu iedzīvotājiem. Papildus nākotnē tiek plānots sniegt arī dažādus citus nepieciešamos pakalpojumus klientiem (sociālo prasmju paaugstināšanas nodarbības, veļas mazgāšana u.c). Lai "Mazaldaru" darbnīca pilnvērtīgi darbotos kā sociālo pakalpojumu sniegšanas vieta, ne tikai ēkas iekšpuse, bet arī ēkas ārpusē plānots nodrošināt piemērotu vidi personām ar dažāda rakstura funkcionāliem traucējumiem. Visvairāk nepieciešams nodrošināt drošu pieeju personām ar kustību traucējumiem, iespēju izkļūt no specializētā transporta, iespēju darbnīcu dalībniekiem uzturēties arī pagalmā, ārpus telpām. Vienlīdz svarīga ir sakopta un pievilcīga vide kā daļa no pilnvērtīga pakalpojuma.

Papildus sociālo pakalpojumu sniegšanas vietai "Mazaldari" ir daļa no vēsturiskā Naukšēnu muižas centra, pavisam tuvu atrodas SIA "Naukšēni" minerālūdens cehs, SIA "Bauņu sēta" vīna ražotne, Rūjas upe, SIA "Nāras" kafejnīca un viesnīca, kā arī labā stāvoklī uzturētā Naukšēnu muiža, kurā darbojas sociālās korekcijas iestāde.

Lai sakārtotu pagalmu, biedrībā “No Salacas līdz Rūjai’ tika iesniegts projekts “”Aldaru” un “Mazadaru” pagalma labiekārtošana”. Nu jau saņemts lēmums no biedrības “No Salacas līdz Rūjia” un no Lauku atbalsta dienesta par finansējuma piešķiršanu projektam. Šajā projektā kopējās izmaksas plānotas vairāk kā 19000,00 EUR apjomā, bet no LEADER programmas piešķirts finansējums 4500,00 EUR. 

Šobrīd abu ēku apvienotais pagalms ir smilšains, daļēji klāts ar sliktas kvalitātes zālāju, bez labiekārtošanas. Projekta ietvaros plānots veikt pagalma labiekārtošanu, kas pamatā būs bruģēšana un kvalitatīva zālāja atjaunošana. Pašlaik jau ir izstrādāta labiekārtošanas skice un aprēķinātas projekta izmaksas.


mazaldaru_virtuve

“Mazaldaru” iekštelpas pēc pārmaiņām

                                                                                                      Foto: Nora Kārkliņa


Inguna Zukure 
Projektu vadītāja24.04.2020.


“Mazaldaru” ēkā norit pārmaiņas 

Naukšēnu novada pašvaldība turpina realizēt projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā” aktivitātes. 

Februārī tika uzsākti darbi “Mazaldaru” ēkā - sākumā tika uzstādīta apkures sistēma un ierīkotas siltās grīdas, sagatavotas starpsienas, griesti un grīda. Pašlaik notiek sienu krāsošana, flīzēšana, sanitāro telpu ierīkošana, durvju un logu sagatavošana. SIA “BD&C” darbus veic plānotajos termiņos, darbu kvalitāte ir atbilstoša projektam. 

Ēkas atjaunošana jāpabeidz līdz rudenim, kad tiks iegādātas mēbeles un keramikas darbnīcām nepieciešamās iekārtas. Jau nākamajā gadā šeit tiks atvērtas specializētas keramikas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

iekstelpas

Iekštelpas pēc krāsošanas un silto grīdu ierīkošanas darbiem “Mazaldaros”

Foto: Nora Kārkliņa


Inguna Zukure
projektu vadītāja28.02.2020.

Uzsākta “Mazaldaru” ēkas atjaunošana

Naukšēnu novada pašvaldība turpina realizēt projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā” aktivitātes. 

Pagājušajā gadā izstrādāta apliecinājuma karte ēkas atjaunošanai un specializēto darbnīcu izveidošanai Naukšēnu pagasta “Mazaldaros”. 

Šī gada februārī noslēgts līgums ar SIA “BD&C” par ēkas atjaunošanu, kā arī līgumi par autoruzraudzību ar SIA “Būvprojekts” un par būvuzraudzību ar SIA “Warss+”. Ēkas atjaunošana jāpabeidz līdz rudenim, tad tiks iegādātas keramikas darbnīcām nepieciešamās iekārtas un jau nākamajā gadā tiks atvērtas specializētas keramikas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

IMG_4550__Large_


“Mazaldaru” ēka no ārpuses

Foto: Nora KārkliņaInguna Zukure

projektu vadītāja16.12.2019.

Izstrādāta apliecinājuma karte "Mazaldaru" atjaunošanai

 

2019.gada 10.septembrī Kocēnu novada būvvalde akceptējusi SIA “Būvprojekts” izstrādāto apliecinājuma karti “Mazaldari” ēkas vienkāršotai atjaunošanai.

Šobrīd tiek veikta iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu būvnieku, kas veiks nepieciešamos būvdarbus, lai pielāgotu “Mazaldari” ēku specializēto darbnīcu izveidei. Tāpat tiek organizēta iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu būvuzraugu, kas nodrošinās būvniecības uzraudzību.

Būvdarbus plānots uzsākt 2020.gada pirmajā ceturksnī.


Inguna Zukure
Projektu vadītāja26.07.2019.


Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā


Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izvērtējusi un apstiprinājusi Naukšēnu novada pašvaldības iesniegto projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Naukšēnu novadā”.

Projekta mērķis ir šiem pakalpojumiem piemērotas infrastruktūras izveide, izveidojot specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēta ēka Naukšēnu pagasta "Mazaldaros", kurā tiks izveidotas un iekārtotas specializētas keramikas darbnīcas. Izveidotajās darbnīcās plānotas astoņas darba vietas. 

Projekta kopējais attiecināmais finansējums 76 405,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 60 619,45 EUR, valsts budžeta dotācija EUR 2 865,19, pašvaldības finansējums 12 920,36 EUR.

Projekts tiks īstenots no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada decembrim. Lai ierīkotu darbnīcas,  2019.gada jūnijā jau uzsākta ēkas vienkāršotas atjaunošanas projekta izstrāde. aldari

“Mazaldari” ēka, kurā tiks izveidotas darbnīcas  cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām

Foto: Nora KārkliņaInguna Zukure
Projektu vadītāja
Šodien: 31.10.2020.
V/d: Valts, Rinalds, Rinalda
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv