x
x

“Meliorācijas sistēmu "Rausele" un "Eriņi - Maratas upīte" atjaunošana”

Publicēts - Piektdiena, 2019. gada 28. jūnijs
logo__cels

28.06.2019.

Tiks uzlabotas meliorācijas sistēmas Naukšēnu novadā


Naukšēnu novada pašvaldība 2018.gada nogalē ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā projektu “Meliorācijas sistēmu "Rausele" un "Eriņi- Maratas upīte" atjaunošana”, kas saņēmis pozitīvu novērtējumu un apstiprinājumu. 

Meliorācijas sistēma Rausele" atrodas Naukšēnu pagastā, bet "Eriņi- Maratas upīte" -  Ķoņu pagastā. Abām meliorācijas sistēmām noteikts pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss. 

Projektā paredzēts pārtīrīt grāvjus, atjaunot drenu iztekas, pārbūvēt 10 esošās betona caurtekas un to vietā uzstādīt jaunas.

Tāpat paredzēts ierīkot vides elementus – vairākus laukakmeņu krāvumus grāvjos un  sedimentācijas baseinu. Darbus plānots pabeigt 2020.gada novembrī.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 182900 EUR. Projekta publiskā finansējuma apmērs 164610 EUR, pašvaldības finansējums 24790 EUR.


Inguna Zukure
Projektu vadītāja
Šodien: 22.02.2020.
V/d: Rigonda, Adrians, Ārija
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv