x
x

“Meliorācijas sistēmu "Rausele" un "Eriņi - Maratas upīte" atjaunošana”

Publicēts - Piektdiena, 2020. gada 28. februāris
logo__cels
28.02.2020.


Turpinās darbi meliorācijas sistēmu atjaunošanā 

Naukšēnu novada pašvaldība realizē  projektu “Meliorācijas sistēmu "Rausele" un "Eriņi- Maratas upīte" atjaunošana”.

Janvārī un februārī veikta piketāžas ierīkošana, notiek apauguma novākšana un trases sagatavošana. Rakšanas darbi tiek sākti no sistēmu lejteces, lai atbrīvotu vietu ūdens plūsmai. Turpmākajos mēnešos notiks grunts izrakšana un nolīdzināšana, caurteku iebūve vai atjaunošana un caurteku galu nostiprināšana. Tāpat tiks veikta ceļa seguma atjaunošana un ūdensnoteku  stiprinājumu ierīkošana.

Iespējams, ka  caurteku pārbūves laikā uz 1-2 dienām tiks slēgta satiksme atsevišķās vietās. Tādā gadījumā aicinu sekot norādes zīmēm un izvēlēties citu apbraucamo ceļu. 

Kā iepriekš informēts, neskaidrību un jautājumu gadījumos par meliorācijas sistēmu atjaunošanu lūdzam sazināties ar nekustamā īpašuma speciālistu Kasparu Roķi pa telefonu 64250956.


melioracija

Meliorācijas grāvis “Rausele” Naukšēnu pagastā pēc  apauguma 
novākšanas un grunts izrakšanas


Foto: Nora Kārkliņa


Inguna Zukure
projektu vadītāja31.01.2020.

Uzsākti būvniecības darbi projektam

“Meliorācijas sistēmu “Rausele” un “Eriņi – Maratas upīte” atjaunošana”


Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un atbalstījis Naukšēnu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.18-09-A00403-000143 “Meliorācijas sistēmu “Rausele” un “Eriņi – Maratas upīte” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas 134911.79 EUR, attiecināmo izmaksu summa 105129.09 EUR, publiskais finansējums 94616.18 EUR jeb 90% no attiecināmajām izmaksām, Naukšēnu novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10512.91 EUR jeb 10% no attiecināmajām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas ir 29782.70 EUR.

Projekta aktivitātes ir grāvju tīrīšana, drenu izteku tīrīšana un caurteku izbūve un tas ietver divu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanu. Jau š.g. janvārī tiks uzsākti abu meliorācijas objektu atjaunošanas darbi. Projekta īstenošanas laikā Naukšēnu pagastā tiks atjaunota meliorācijas sistēma “Rausele” 3,815 km kopējā garumā un Ķoņu pagastā meliorācijas sistēma “Eriņi – Maratas upīte” 3,529 km kopējā garumā.

Meliorācijas sistēmu būvprojektu atbilstoši Naukšēnu novada pašvaldības pasūtījumam ir veikusi SIA “Inženieru birojs “Profecto””, reģistrācijas Nr.40003802725. Būvprojekts ticis saskaņots ar visu meliorācijas sistēmās ietilpstošo zemju īpašniekiem. Naukšēnu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar būvdarbu veicējiem. Projekta būvdarbus veiks SIA "E Būvvadība", reģistrācijas Nr.40103205915. Darbu būvuzraudzību veiks SIA ”RS Būvnieks”, reģistrācijas Nr.43603030500.

Projekta realizācijas termiņš 2020.gada 31.augusts. 2020.gada janvārī un februārī, uzsākot darbus, tiks veikta meliorācijas sistēmu apauguma novākšana. Naukšēnu novada pašvaldība aicina visus, kurus jebkādā veidā ietekmēs meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbi, būt iecietīgiem un pacietīgiem, ja tiks radītas kādas neērtības. Novērtēsim, ka ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu varam veikt tik apjomīgus un kompleksus meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbus Naukšēnu novadā.


Kaspars Roķis
nekustamā īpašuma speciālists28.06.2019.

Tiks uzlabotas meliorācijas sistēmas Naukšēnu novadā


Naukšēnu novada pašvaldība 2018.gada nogalē ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā projektu “Meliorācijas sistēmu "Rausele" un "Eriņi- Maratas upīte" atjaunošana”, kas saņēmis pozitīvu novērtējumu un apstiprinājumu. 

Meliorācijas sistēma Rausele" atrodas Naukšēnu pagastā, bet "Eriņi- Maratas upīte" -  Ķoņu pagastā. Abām meliorācijas sistēmām noteikts pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss. 

Projektā paredzēts pārtīrīt grāvjus, atjaunot drenu iztekas, pārbūvēt 10 esošās betona caurtekas un to vietā uzstādīt jaunas.

Tāpat paredzēts ierīkot vides elementus – vairākus laukakmeņu krāvumus grāvjos un  sedimentācijas baseinu. Darbus plānots pabeigt 2020.gada novembrī.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 182900 EUR. Projekta publiskā finansējuma apmērs 164610 EUR, pašvaldības finansējums 24790 EUR.


Inguna Zukure
Projektu vadītāja
Šodien: 31.10.2020.
V/d: Valts, Rinalds, Rinalda
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv