x
x

“Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

Publicēts - Piektdiena, 2019. gada 20. decembris

nacionalais_fonds_ERAF

20.12.2019.

Noslēdzas energoefektivitātes uzlabošanas projekts pašvaldības

administratīvai ēkai Naukšēnos

Līdz ar būvdarbu pabeigšanu 2019.gadā noslēdzas projekta “Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācija. 

Projekta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanu par siltumapgādi.

Lai realizētu projektu, darbs pie izpētes un sagatavošanas notika vairākus gadus. Vispirms tika veikts ēkas energoaudits un pēc tā atbilstoši plānoti nepieciešamie ēkas uzlabojumi. Ēkas tehnisko projektu izstrādāja un tā autoruzraudzību būvdarbu laikā veica SIA “Proenergo” un atbildīgais autoruzraugs Jānis Empelis. 

2017.gada nogalē projekts tika iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, bet 2018.gada jūnijā parakstīts līgums par ERAF finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai. 

Par projektā plānoto būvdarbu veikšanu tika noslēgts līgums ar SIA “Bazalts”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs bija Raivo Gailis.

Projektā veiktie darbi energoefektivitātes uzlabošanai:  cokola un ārsienu siltināšana, betona virsmu remonts, parapetu un ventilācijas izvadu paaugstināšana, jumta siltināšana, kā arī nepieciešamo logu un durvju nomaiņa. Vienlaicīgi uzlabots ēkas vizuālais izskats. 

Būvdarbu laikā būvuzraudzību veica SIA “WARSS+” būvuzraugs Viesturs Strūka.

Projekta kopējās izmaksas ir 291 850,84 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 97 594,92EUR, valsts budžeta dotācija 48 563,98 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 145 691,94 EUR.eka


Naukšēnu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc renovācijas darbiem

Foto: Nora Kārkliņa


Inguna Zukure

Projektu vadītāja 27.09.2019.

Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas būvdarbi tuvojas noslēgumam


Naukšēnu novada pašvaldībā turpinās projekta “Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācija. 

Projekta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanu par siltumapgādi.

Septembrī notiek jumta siltināšana un ārsienu sagatavošana dekoratīvā apmetuma iestrādei. Jau šajā rudenī ir plānots pabeigt visus siltināšanas un apdares darbus. Līdz ar to ēka būs ieguvusi gan augstāku siltumnoturību, gan vizuālu pievilcību. 

Objekta būvniecību veic SIA “Bazalts”, autoruzraudzību SIA “WARSS+”, autoruzraudzību SIA “Proenergo”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 320 000,00 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 107 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 53 250,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 159 750,00 EUR.majaInguna Zukure

Projektu vadītāja27.06.2019.

Turpinās pašvaldības ēkas siltināšanas darbi

Naukšēnu novada pašvaldībā ir uzsākta projekta “Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācija. Projekta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanu par siltumapgādi.

Maijā uzsākti pašvaldības administratīvās ēkas siltināšanas darbi un jau veikta cokola atrakšana un attīrīšana, kā arī veikta pamatu hidroizolācija un siltumizolācija. Darbi ēkas siltināšanā turpināsies visu vasaru. 

Galvenās problēmas, kas tiks atrisinātas, īstenojot projektu: 
- samazināts enerģijas patēriņš pašvaldības administratīvajā ēkā (būs nepieciešams iegādāties mazāk malkas, līdz ar to samazinot izdevumus malkas iegādei);
- nodrošināta komforta temperatūra ēkā strādājošajiem darbiniekiem un ēkas apmeklētājiem; 
- uzlabots ēkas vizuālais izskats.

Objekta būvniecību veic SIA “Bazalts”, autoruzraudzību SIA “WARSS+”, autoruzraudzību SIA “Proenergo”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 320 000 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 107 000 EUR, valsts budžeta dotācija 53 250 EUR un pašvaldības finansējums 159 750 EUR.


siltinasana_eka


Naukšēnu novada pašvaldības ēka piedzīvojusi 
pamatu siltināšanu
Inguna Zukure
Projektu vadītāja31.05.2019.

Uzsākti pašvaldības ēkas siltināšanas darbi Naukšēnos 

Naukšēnu novada pašvaldībā ir apstiprināts projekts pašvaldības ēkas siltināšanai. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Realizētā projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanu par siltumapgādi.

Projekta ietvaros paredzēts veikts ēkas ārsienu, jumta un cokola siltumizolēšanu, logu un durvju nomaiņu. Pašlaik ēka ir nožogota un uzsākti pamatu siltināšanas darbi. Turpmāk iekļūt ēkā varēs tikai pa galvenajam durvīm, kas atrodas ēkas priekšpusē. Līdz ar to arī Naukšēnu bibliotēkas apmeklētāji ir gaidīti caur galveno ieeju. Turpmāk bibliotēkai uz būvniecības laiku ir mainīts darba laiks, kas piemērots Naukšēnu novada pašvaldības darba laikam – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8 līdz 17, bet trešdienās no plkst. 8 līdz 18 un piektdienās no plkst. 8 līdz 16, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12, vienu stundu.

Jau nākamajā ziemā Naukšēnu novada pašvaldības administratīvā ēka būs daudz noturīgāka pret siltuma zudumiem un izskatīsies vizuāli pievilcīgāka. 

Darbus iepirkuma rezultātā veic SIA "Bazalts". Projekta kopējās izmaksas veido 107 000 EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, 159 750 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem un 53 250 EUR no valsts budžeta dotācijas pašvaldībām.

siltinasana


Naukšēnu novada pašvaldības ēka šajā vasarā piedzīvos lielas vizuālā pārmaiņas. Notiek būvmateriālu izkraušanas darbi


Inguna Zukure

Projektu vadītāja29.06.2018.

Parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu pašvaldības administratīvās

ēkas siltināšanai


Jūnija sākumā Naukšēnu novada pašvaldība parakstījusi līgumu ar Centrālās finanšu līguma aģentūru par projekta “Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (4.2.2.0/17/I/077) īstenošanu. 

Projekta ietvaros paredzēts veikts ēkas ārsienu, jumta un cokola siltumizolēšanu, logu un durvju nomaiņu. Paredzams, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks veikts primārās enerģijas gada patēriņa ietaupījums par 78 679 kilovatstundām gadā un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums par 20.854 CO2 emisijas ekvivalentu (tonnām gadā).

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 320 000.00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 107 000.00 EUR, valsts budžeta dotācija 53 250 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 159 750.00 EUR.

Šobrīd veikta būvprojekta izstrāde, ko veica SIA “Proenergo”. Būvdarbu veicēja noskaidrošanai tiks veikta iepirkuma procedūra 2018.gada septembrī, būvuzrauga noskaidrošanai – 2018.gada oktobrī. Būvniecības darbus paredzēts uzsākt 2019.gada pavasarī un ēku nodot ekspluatācijā līdz nākamā gada rudenim.

Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana tiks veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” (projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/077).

Anita Dukure
projektu vadītāja

Šodien: 31.10.2020.
V/d: Valts, Rinalds, Rinalda
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv