x
x

“Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

Publicēts - Ceturtdiena, 2019. gada 27. jūnijs

nacionalais_fonds_ERAF


27.06.2019.

Turpinās pašvaldības ēkas siltināšanas darbi

Naukšēnu novada pašvaldībā ir uzsākta projekta “Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” realizācija. Projekta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanu par siltumapgādi.

Maijā uzsākti pašvaldības administratīvās ēkas siltināšanas darbi un jau veikta cokola atrakšana un attīrīšana, kā arī veikta pamatu hidroizolācija un siltumizolācija. Darbi ēkas siltināšanā turpināsies visu vasaru. 

Galvenās problēmas, kas tiks atrisinātas, īstenojot projektu: 
- samazināts enerģijas patēriņš pašvaldības administratīvajā ēkā (būs nepieciešams iegādāties mazāk malkas, līdz ar to samazinot izdevumus malkas iegādei);
- nodrošināta komforta temperatūra ēkā strādājošajiem darbiniekiem un ēkas apmeklētājiem; 
- uzlabots ēkas vizuālais izskats.

Objekta būvniecību veic SIA “Bazalts”, autoruzraudzību SIA “WARSS+”, autoruzraudzību SIA “Proenergo”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 320 000 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 107 000 EUR, valsts budžeta dotācija 53 250 EUR un pašvaldības finansējums 159 750 EUR.


siltinasana_eka


Naukšēnu novada pašvaldības ēka piedzīvojusi 
pamatu siltināšanu
Inguna Zukure
Projektu vadītāja31.05.2019.

Uzsākti pašvaldības ēkas siltināšanas darbi Naukšēnos 

Naukšēnu novada pašvaldībā ir apstiprināts projekts pašvaldības ēkas siltināšanai. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Realizētā projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu Naukšēnu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanu par siltumapgādi.

Projekta ietvaros paredzēts veikts ēkas ārsienu, jumta un cokola siltumizolēšanu, logu un durvju nomaiņu. Pašlaik ēka ir nožogota un uzsākti pamatu siltināšanas darbi. Turpmāk iekļūt ēkā varēs tikai pa galvenajam durvīm, kas atrodas ēkas priekšpusē. Līdz ar to arī Naukšēnu bibliotēkas apmeklētāji ir gaidīti caur galveno ieeju. Turpmāk bibliotēkai uz būvniecības laiku ir mainīts darba laiks, kas piemērots Naukšēnu novada pašvaldības darba laikam – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8 līdz 17, bet trešdienās no plkst. 8 līdz 18 un piektdienās no plkst. 8 līdz 16, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12, vienu stundu.

Jau nākamajā ziemā Naukšēnu novada pašvaldības administratīvā ēka būs daudz noturīgāka pret siltuma zudumiem un izskatīsies vizuāli pievilcīgāka. 

Darbus iepirkuma rezultātā veic SIA "Bazalts". Projekta kopējās izmaksas veido 107 000 EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, 159 750 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem un 53 250 EUR no valsts budžeta dotācijas pašvaldībām.

siltinasana


Naukšēnu novada pašvaldības ēka šajā vasarā piedzīvos lielas vizuālā pārmaiņas. Notiek būvmateriālu izkraušanas darbi


Inguna Zukure

Projektu vadītāja29.06.2018.

Parakstīts līgums par finansējuma piešķiršanu pašvaldības administratīvās

ēkas siltināšanai


Jūnija sākumā Naukšēnu novada pašvaldība parakstījusi līgumu ar Centrālās finanšu līguma aģentūru par projekta “Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (4.2.2.0/17/I/077) īstenošanu. 

Projekta ietvaros paredzēts veikts ēkas ārsienu, jumta un cokola siltumizolēšanu, logu un durvju nomaiņu. Paredzams, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks veikts primārās enerģijas gada patēriņa ietaupījums par 78 679 kilovatstundām gadā un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums par 20.854 CO2 emisijas ekvivalentu (tonnām gadā).

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 320 000.00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 107 000.00 EUR, valsts budžeta dotācija 53 250 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 159 750.00 EUR.

Šobrīd veikta būvprojekta izstrāde, ko veica SIA “Proenergo”. Būvdarbu veicēja noskaidrošanai tiks veikta iepirkuma procedūra 2018.gada septembrī, būvuzrauga noskaidrošanai – 2018.gada oktobrī. Būvniecības darbus paredzēts uzsākt 2019.gada pavasarī un ēku nodot ekspluatācijā līdz nākamā gada rudenim.

Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana tiks veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” (projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/077).

Anita Dukure
projektu vadītāja

Šodien: 20.10.2019.
V/d: Leonīda, Leonīds
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2019, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv