x
x

Skatu tornis Ķoņu kalnā

Publicēts - Trešdiena, 2018. gada 28. februāris
logo_rinda
28.02.2018.

Ķoņu kalnā būs skatu tornis 

2018.gada februāra sākumā saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta “Skatu tornis Ķoņu kalnā” (projekta Nr. 17-09-AL29-A019.2201-000010) apstiprināšanu, kas tika iesniegts biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.– 2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta “Skatu tornis Ķoņu kalnā” mērķis ir, izveidojot skatu torni Ķoņu kalnā, nodrošināt tūrisma infrastruktūras daudzveidību un pieejamību Naukšēnu novada iedzīvotājiem, Ķoņu kalna atpazīstamību, kā arī veicināt tūrismam pievilcīgas vides veidošanu. Projekta ietvaros Ķoņu kalnā tiks uzstādīts 16 m augsts skatu tornis. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 37 000, no kurām ELFLA līdzfinansējums ir EUR 18 000 un Naukšēnu novada pašvaldība nodrošinās finansējumu EUR 17 000.00 EUR. Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 19.jūlijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēAnita Dukure 
projektu vadītājaŠodien: 12.07.2020.
V/d: Indriķis, Ints, Namejs
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv