x
x

Elektroniskā rezultātu tablo uzstādīšana Naukšēnu sporta hallē

Publicēts - Otrdiena, 2018. gada 3. aprīlis

logo_rinda
03.04.2018.


Naukšēnu sporta hallē uzstādīts elektronisko rezultātu tablo

Realizējot projektu, Naukšēnu sporta hallē uzstādīts elektronisko rezultātu tablo, kas ļauj tagad spēļu norisi izjust pavisam citādāk. Projekta “Elektroniskā rezultātu tablo uzstādīšana Naukšēnu sporta hallē” (projekta Nr. 17-09-AL29-A019.2204-000008) mērķis ir nodrošināt Naukšēnu un apkārtējo novadu iedzīvotājiem kvalitatīvu sporta nodarbību un pasākumu norisi sporta hallē, kā arī veicināt sporta tūrismam pievilcīgas vides veidošanu. 

Projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts elektronisks rezultātu tablo un vadības bloks, kurā tiks fiksēts sacensību laiks, rezultāts, sporta spēles periods, basketbola piezīmes. Laukumu galos ir uzstādītas 24 sekunžu skaitīšanas sistēmas, kas sniegs iespēju kvalitatīvi aizvadīt treniņu, organizēt sacensības, kas līdz šim nebija iespējams. Tablo piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Sporta halle”. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5203.00 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 4 682.70 un Naukšēnu novada pašvaldības finansējums EUR 520.30.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


013 (Large)_6

Naukšēnu sporta halles jaunais elektronisko rezultātu tabloNora Kārkliņa

 

sabiedrisko attiecību speciāliste 


28.02.2018.

Naukšēnu sporta hallē būs rezultātu tablo

2018.gada februāra sākumā saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta “Elektroniskā rezultātu tablo uzstādīšana Naukšēnu sporta hallē” (projekta Nr. 17-09-AL29-A019.2204-000008) apstiprināšanu, kas tika iesniegts biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.– 2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta “Elektroniskā rezultātu tablo uzstādīšana Naukšēnu sporta hallē” mērķis ir nodrošināt Naukšēnu un apkārtējo novadu iedzīvotājiem kvalitatīvu sporta nodarbību un pasākumu norisi sporta hallē, kā arī veicināt sporta tūrismam pievilcīgas vides veidošanu. Projekta ietvaros tiks iegādāts un uzstādīts elektronisks rezultātu tablo un vadības bloks, kurā tiks fiksēts sacensību laiks, rezultāts, sporta spēles periods, basketbola piezīmes. Laukumu galos tiks uzstādītas 24 sekunžu skaitīšanas sistēmas, kas sniegs iespēju kvalitatīvi aizvadīt treniņu, organizēt sacensības, kas līdz šim nebija iespējams. Tablo piegādi un uzstādīšanu veiks SIA “Sporta halle”, projekts tiks īstenots līdz marta beigām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5203.00 EUR, no kurām ELFLA finansējumu ir EUR 4 682.70 un Naukšēnu novada pašvaldības finansējums EUR 520.30.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


Anita Dukure 
projektu vadītāja

Šodien: 12.07.2020.
V/d: Indriķis, Ints, Namejs
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv