x
x

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem”

Publicēts - Trešdiena, 2017. gada 27. decembris

esfonds
27.12.2017.

Aizvadīts pirmais gads veselība veicināšanas zīmē

Kopš 2017.gada maija Naukšēnu novada iedzīvotājiem ir bijusi iespēja iesaistīties dažādos veselības un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenojusi Naukšēnu novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem” mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Naukšēnu novada iedzīvotājiem.

Jau maijā sākumā projekta ietvaros tika uzsākts 10 nūjošanas nodarbību cikls, kurā nūjošanas instruktore Guna Ķibere ikvienu interesentu iepazīstināja ar nūjošanas nozīmi veselības stiprināšanā. Katra nodarbība iesākās ar iesildīšanas vingrinājumiem,  tika apgūta pareiza nūjošanas tehnika, kā arī kopīgi veikti nūjošanas pārgājieni Naukšēnu apkārtne un noslēgumā  veikti atsildīšanās vingrinājumi.

Naukšēnu novada trenažieru zāli vairāku mēnešu garumā divas reizes nedēļā piepildīja iedzīvotāji, kas veselības vingrošanas nodarbībās izkustējās fizioterapeites Dairas Lāces un fiziskās sagatavotības trenera Ričarda Strazdiņa pavadībā. 

Šajā rudenī iedzīvotājiem tika piedāvātas vairākas interesantas veselības veicināšanas aktivitātes. Septembrī bija iespēja izkustēties Valmieras Sajūtu parkā kopā ar fizioterapeiti Lindu Kalniņu, oktobra beigās piedalīties ģimenes ārstes Marikas Grūsles nodarbībā par sirds veselību. Vērtīgas  atziņas varēja  gūt arī sociālās rehabilitoloģes Solvitas Neijas nodarbībā un citās aktivitātēs. Projektā iesaistītiem iedzīvotājiem īpašu prieku sagādāja četras ūdens aerobikas nodarbības Abjas peldbaseinā, ko vadīja atraktīvā igauņu ūdens aerobikas trenere Monika Erreline. Domāju, ka katram novada iedzīvotājam ir bijusi iespēja izvēlēties sev piemērotākās aktivitātes savas veselības veicināšanai.

Lielākais pasākums, šī projekta ietvaros,  noteikti bija Veselības diena, kas 26.novembrī notika Naukšēnu kultūras namā un pulcēja ļoti daudz interesentus. Katram apmeklētājam bija iespēja pārliecināties par savu veselības stāvokli - izmērīt asinsspiedienu, plaušu tilpumu, cukura un holesterīna līmeni asinīs, veikt vienkāršotus kardiotestus, saņemt konsultācijas par ūdens un veselīgas pārtikas lietošanu uzturā, kā arī tikties ar speciālistiem un noskaidrot papildus informāciju savas veselības stiprināšanai. Pasākumu nodrošināja biedrība “Latvijas Veselības Misija”. Arī decembrī organizētās sporta dienas (florbola turnīrs un mamanets nodarbība) pulcināja kuplu skaitu dalībnieku.

Projektā iesaistījās arī Naukšēnu novada vidusskolas skolēni. 4.klases skolēniem tika nodrošināta peldētapmācība Valmieras peldbaseinā, bet pirmsskolas vecuma bērni, 1.un 5.klases skolēni iesaistījās Veselības nedēļas pasākumos. To laikā tika cepta maize Ķoņu dzirnavās, slidots Vidzemes olimpiskajā centrā, vingrots un veiktas citas aktivitātes. Arī pēdējo šī gada mācību dienu skolēni pavadīs aktīvi, iesaistoties biedrības “Ziemeļvidzems orientēšanās centrs” organizētajā telpu orientēšanās pasākumā.

Lai nodrošinātu dažādās nodarbības, tika iegādāts arī sporta inventārs – nūjošanas nūjas, vingrošanas paklāji, gumijas, bumbas, slidas, badmintona raketes u.c.

Prieks, ka Naukšēnu novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījušies veselības veicināšanas projektā, tādā veidā sniedzot būtisku ieguldījumu savas veselības uzlabošanā.

Projekta aktivitātes turpināsies arī 2018. un 2019.gadā, tāpēc aicinām ikvienu sekot līdzi informācijai Naukšēnu novada pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Naukšēnu Novada Vēstis”. Nākamgad turpināsim nūjot, vingrot, brauksim uz peldbaseinu, tiksimies ar dažādiem speciālistiem un iesaistīsimies citās aktivitātēs.veseliba


Veselības dienā Naukšēnos bija iespēja veikt dažādus veselības mērījumus.

Attēlā: Antrai Baunei veic pulsa atjaunošanās mērījumu.

Teksts un foto Anita Dukure

projektu vadītāja


30.08.2017.


Veselības veicināšanas pasākumi septembrī —nāc un piedalies!

Septembrī turpinās projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/098), kas norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Sākot no 4.septembra pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00 Naukšēnu novada vidusskolas trenažieru zālē notiks veselības vingrošanas nodarbības, vadītāja Daira Lāce. Pieejami 10 bezmaksas kuponi 10 nodarbību apmeklēšanai, pieteikties pie projektu vadītājas Anitas Dukures, 29951387.
Sākot no 6.septembra trešdienās plkst. 19.00 fiziskās sagatavotības nodarbības Naukšēnu novada vidusskolas trenažieru zālē, vadītājs Ričards Strazdiņš. Pieejami 10 bezmaksas kuponi 5 nodarbību apmeklēšanai, pieteikties pie projektu vadītājas Anitas Dukures, 29951387.

16.septembrī izbraukuma nodarbība uz Valmieras sajūtu taku. Izbraukšana 11:00 no Naukšēnu novada pašvaldības stāvlaukuma. Dalība aktivitātē bez maksas, pieteikties pie projektu vadītājas Anitas Dukures, 29951387.Anita Dukure
projektu vadītāja

16.05.2017.

Kopš maija sākuma Naukšēnu novada pašvaldība realizē projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem”. Ir uzsāktas nodarbības trenažieru zālē, veselības vingrošanas un nūjošanas nodarbības, kā arī notikusi lekcija "Veselīgs dzīvesveids veselības stiprināšanai".

025 (Large)_1

Lekcija "Veselīgs dzīvesveids veselības stiprināšanai"


Lai iepazītos ar visām 2017. gada aktivitātēm, skatiet šeitAnita Dukure
projektu vadītāja 


28.04.2017.

Sākot ar 2017.gada maiju Naukšēnu novada pašvaldība uzsāks projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem" īstenošanu. 

ESF projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/098) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017.gada maija mēnesim

Nr. p.k.

Sākuma datums
(dd.mm.gggg.)

Beigu datums
(dd.mm.gggg.)

Ilgums
(st.)

Norises laiks
(plkst .no-līdz)

Īstenošanas vieta
(adrese)

Nosaukums

Piezīmes

1

02.05.2017.

30.05.2017.

1,5

18:00-19:30

Pulcēšanās vieta "Naukšēnu vidusskola", Naukšēnu pagasts, nūjošanas nodarbības - Naukšēnu pagasta apkārtne

Nūjošanas nodarbības

Nodarbības katru otrdienu līdz 20.06.2017.

2

05.05.2017.

03.05.2017.

1

18:00-19:00

"Naukšēnu vidusskola", Naukšēnu pagasts

Veselības vingrošanas nodarbības

Nodarbības katru trešdienu un piektdienu līdz 02.06.2017.

3

05.05.2017.

03.05.2017.

1,75

19:00-20:45

"Naukšēnu vidusskola", Naukšēnu pagasts

Nodarbības trenažieru zālē

Nodarbības katru trešdienu

4

11.05.2017.

11.05.2017.

3

10:00-13:00

Naukšēnu kultūras nams, "Straumēni", Naukšēnu pagasts

Lekcija "Veselīgs dzīvesveids veselības stiprināšanai"


Anita Dukure
projektu vadītāja 


25.04.2017.

Turpmākos trīs gadus Naukšēnu novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kurus īstenos Naukšēnu novada pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem” mērķis ir, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Naukšēnu novada iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros Naukšēnu novadā trīs gadu laikā tiks organizēti pasākumi iedzīvotāju sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai, fiziskās un garīgās veselības uzlabošanai, veselīga uztura pilnveidošanai, atkarību mazināšanā, ietverot veselības un sporta dienas, lekcijas, praktiskās, radošās, izbraukuma nodarbības un iespēju iesaistīties dažādās fiziskās aktivitātēs. Lai nodrošinātu nodarbības, tiks iegādāts arī sporta inventārs, piemēram, nūjošanas nūjas, vingrošanas paklāji un bumbas, slidas u.c.

Projekta tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, piesaistot 24 168 EUR finansējumu (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %). Plānots, ka projekta pasākumos piedalīsies vairāk kā 400 Naukšēnu novada iedzīvotāju.

Jau maijā sākumā projekta ietvaros tiks uzsāktas nūjošanas, veselības vingrošanas nodarbības, kā arī nodarbības trenažieru zālē. Tā kā vietu skaits atsevišķām aktivitātēm ir ierobežots, tad lūdzu sekot informācijai Naukšēnu novada pašvaldības mājas lapā www.naukseni.lv, kā arī interesēties pie projektu vadītājas Anitas Dukures, tālr. 29951387.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Naukšēnu novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/098) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Anita Dukure
projektu vadītāja 
Šodien: 23.06.2018.
V/d: Līga
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2018, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv