x
x

Neiepazītā Ziemeļlatvija

Publicēts - Piektdiena, 2017. gada 29. septembris
vides aizsardzibas fonds_1ministrijalv100_logo_rgb_vertical

 29.09.2017.

Noslēdzies projekts “Neiepazītā Ziemeļlatvija”

Septembrī noslēdzies Latvijas vides aizsardzības fonda projekts “Neiepazītā Ziemeļlatvija” (projekta nr. 1-08/199/2016), kurā iesaistījās Naukšēnu, Rūjienas un Mazsalacas novada pašvaldības un biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks”.

Rūjienā gar Rūjas upi izveidota Rūjas upes palieņu dabas taka, izveidojot stiprinātu zālāju, un uzstādīti divi informatīvie stendi. Taku bez maksas iespējas izmantot ikvienam Rūjienas novada iedzīvotājam un viesim.

Mazsalacas novada pašvaldība projekta ietvaros izstrādājusi Valtenberģu parka ainavas attīstības plānu un veikusi teritorijas sakopšanu, izzāģējot bīstamos kokus. Kopš septembra sākuma iedzīvotāji aicināti apmeklēt Mazsalacas muzeju, kur atklāta unikāla akmens ekspozīcija, kuras izveidē iesaistījušies dažādi speciālisti.

Biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks” izstrādājis ĢIS sistēmu, kurā iespējas aplūkot projekta teritorijā īstenotos projektus, tādā veidā plānojot tūrisma maršrutus.

Naukšēnu novadā projekts “Neiepazītā Ziemeļlatvija” tika īstenots divās vietās. Naukšēnu pagastā tika izveidota aktīvās atpūtas un izziņas taka, kurā novietoti četri masīvkoka soli un galds, izveidotas 3 vides izziņas spēles (“Dzīvnieku pēdas”, “Atmiņas spēle” un “Iepazīsim kokus”), uzstādīti divi kāpelēšanas elementi no koka guļbaļķiem (līdzsvara taka un namiņš), divi lielie informatīvie stendi par augiem un dzīvniekiem, kas sastopami teritorijā un 5 mazie informatīvie stendi.

23.septembrī arī Dīķeres parkā noslēdzās projekta aktivitātes, kad tikāmies koku un krūmu stādīšanas talkā. Pēc izstrādātā teritorijas rekonstrukcijas projekta iestādījām vairāk kā 120 dažādus kociņus un krūmiņus. Paldies ikvienam, kurš piedalījās Dīķeru dendroloģisko stādījumu paplašināšanā.

048 (Large)_3

049__Large_

3_1


  No koka izveidotās atrakcijas pie Naukšēnu Doktorāta

2_1

1_1

Koku stādīšana Dīķeres parkā Ķoņos

Projekts "Neiepazītā Ziemeļlatvija" veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.


Anita Dukure

projektu vadītāja
30.08.2017.


23.septembrī kopīgi stādīsim kokus un krūmus Dīķeres parkā

Projekta “Neiepazītā Ziemeļlatvija” ietvaros, kas veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu, sagatavots Dīķeres parka rekonstrukcijas projekts. To izstrādājusi SIA “Laba Vide” ainavu dizainere Vineta Radziņa, piesaistot dažādu jomu speciālistus. Rekonstrukcijas projektā ietverti teritorijas inventarizācijas, apstādījumu un labiekārtojuma plāni, ko saskaņojusi Dabas aizsardzības pārvalde.

23.septembrī plkst. 10:00 aicinām ikvienu Naukšēnu novada iedzīvotāju uz Ķoņu pagasta Dīķeres parku, kurā kopīgi iestādīsim 120 koku un krūmu stādus – ceriņus, grimoņus, spirejas, priedes, kļavas un daudzus citus! Līdzi ņemam lāpstas (ja ir) un labu garastāvokli!


Anita Dukure
projektu vadītāja03.07.2017.


Turpinās projekts “Neiepazītā Ziemeļlatvija”

Visi četri projekta dalībnieki—Naukšēnu, Rūjienas, Mazsalacas novada pašvaldības un biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks”, aktīvi turpina darbu pie projekta “Neiepazītā Ziemeļlatvija” (projekta reģ. nr. 1-08/199/2016) aktivitāšu īstenošanas. Projektu 2016.gada septembrī apstiprināja Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.
Kopš projekta apstiprināšanas Naukšēnu novada pašvaldība saskaņojusi SIA “Laba Vide” izstrādāto paskaidrojuma rakstu Kocēnu novada būvvaldē par aktīvās atpūtas un izziņas takas izveidi pie Naukšēnu Cilvēkmuzeja”. Labiekārtojuma elementu izgatavošanu un uzstādīšanu veiks SIA “Warss+”, SIA “VB PROF” un SIA “Jaunlambikas”. Teritorijā tiks uzstādīti masīvkoka soli, galds, informatīvie stendi un vairākas vides izzinošas un kustību veicinošas aktivitātes. Darbus paredzēts pabeigt augustā.

Projekta otra aktivitāšu vieta ir Dīķeres parks Ķoņu pagastā. Tam tika izstrādāts rekonstrukcijas projekts. Šobrīd tas nosūtīts saskaņošanai uz Dabas aizsardzības pārvaldi, jo teritorijā atrodas dendroloģiskie stādījumi. Pēc rekonstrukcijas projekta saskaņošanas teritorijā tiks uzstādīti 20 katedras tipa stendi un parks tiks papildināts ar jauniem koku un krūmu stādījumiem.

Mazsalacas novada pašvaldība turpina aktīvu darbu Valtenberģu parkā un pie unikālas akmens ekspozīcijas izveides Mazsalacas muzejā. Rūjienas novada pašvaldība uzsākusi darbus pie Rūjas palieņu takas izbūves, ko veiks SIA “EGU būve”. Biedrība “Ziemeļvidzemes ģeopraks” izstrādā ģeogrāfisko informāciju sistēmu par projektā iesaistītajām teritorijām, kas publiski būs pieejama visu četru partneru mājas lapās.

Projekts "Neiepazītā Ziemeļlatvija" veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.


Anita Dukure

projektu vadītāja26.09.2016.

2016. gada septembrī saņemts Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdes lēmums par projekta “Neiepazītā Ziemeļlatvija”  apstiprināšanu (projekta reģ. nr. 1-08/199/2016), kas jūlijā tika iesniegts aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.

Projekta mērķis ir, īstenojot aktivitātes Naukšēnu, Rūjienas un Mazsaslacas novados, cildināt Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību, izcelt neparasto Latvijas galējo ziemeļu dabas un kultūrtelpu, novērtēt un saglabāt vēsturiskās dabas vērtības, radīt jaunas, motivējošas vides izziņas aktivitātes, vienlaicīgi veicinot iedzīvotāju vēlmi justies atbildīgiem pret apkārtējo vidi un novērtēt dabu kā neizmērojamu bagātību.

Projektu “Neiepazītā Ziemeļlatvija” īstenos četri partneri -  Naukšēnu novada pašvaldība (vadošais partneris), Rūjienas novada pašvaldība, Mazsalacas novada pašvaldība un biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks”. 

Projekta ietvaros tiks veiktas 6 aktivitātes – Dīķeru parka dendroloģisko stādījumu ilgtspējas nodrošināšana (Naukšēnu novada, Ķoņu pagasts), Naukšēnu aktīvās atpūtas un izziņas takas izveide (Naukšēnu pagastā pie “Doktorāta”), Valtenberģu muižas parka ilgtspējas nodrošināšana (Mazsalacas novads), Smilšakmeņu ekspozīcijas izveide Mazsalacas muzejā (Mazsalacas novads), Rūjienas palieņu dabas takas izveide (Rūjienas novads) un Projekta ģeotelpiskās informācijas sistēmas sagatavošana. 

Projekta kopējā summa EUR 46 115.93, no kuras Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansējums EUR 41 503.00. Projekts tiks realizēts no 2016.gada 26.septembra līdz 2017.gada 30.septembrim.

Naukšēnu novada pašvaldības kopējais projekta finansējums EUR 14 997.97, no kuriem LVAF finansējums EUR 13 500.00, pašvaldības līdzfinansējums  EUR 1 497.97.

Projekts "Neiepazītā Ziemeļlatvija" veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.Anita Dukure

projektu vadītāja 


Šodien: 12.07.2020.
V/d: Indriķis, Ints, Namejs
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv