x
x

Kontakti

Naukšēnu novada pašvaldība
Reģ. nr. 90009115247, PVN reģ.Nr. LV90009115247
„Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV4244
Tālrunis: 64268288, Fakss: 64268795 

Bankas konti:
AS Swedbank Kods HABALV22 Konts LV08HABA0551008767412 
AS DNB Banka Kods RIKOLV2X Konts LV68RIKO0002700710129

AS SEB Banka Kods UNLALV2X Konts LV37UNLA0050014319907 


Darba laiks:

P: 8.00-12.00 13.00 - 17.00

O: 8.00-12.00 13.00 - 17.00

T: 8.00-12.00 13.00 - 17.00

C: 8.00-12.00 13.00 - 17.00

P: 8.00-12.00 13.00 - 17.00


Naukšēnu novada pašvaldības sekretāre Guna Reliņa: 

P: 8.00-13.00 14.00 - 17.00

O: 8.00-13.00 14.00 - 17.00

T: 8.00-13.00 14.00 - 17.00

C: 8.00-13.00 14.00 - 17.00

P: 8.00-13.00 14.00 - 17.00


Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

P: 8.30-16.30

O: 8.30-16.30

T: 8.30-18.00

C: 8.30-16.30

P: 8.00-14.30
Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls


Naukšēnu novada dome

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts
Priekšsēdētājs Jānis Zuments 64268795 29405822 janis.zuments@naukseni.lv
Priekšsēdētāja vietnieks Gatis Ceriņš
29480141 gatis.cerins@naukseni.lv
Deputāts Andis Bošs
26369517 andisboss@inbox.lv
Deputāts  Ainis Dukurs
29134169 ainisdukurs@yahoo.com
Deputāts Imants Kamzols
29110437 imants.kamzols@naukseni.lv
Deputāte Ligita Kāsena
26522934 ligita.kasena@inbox.lv 
Deputāts Jānis Pastars
26651199 JPastars@gmail.com 
Deputāte Aiga Stiere
29189905 aiga.stiere@naukseni.lv
Deputāts Gints Vēveris 28611943 gints.veveris@gmail.com 

Naukšēnu novada pašvaldība
"Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244, Fakss: 64268795, e-pasts: dome@naukseni.lv

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts
Izpilddirektors Egils Tenters 64250904 29132331 egils.tenters@naukseni.lv
Pašvaldības sekretāre – lietvede, personāllietas, dzīvesvietas deklarēšana Guna Reliņa 64268288 26534857 guna.relina@naukseni.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste, "Naukšēnu Novada Vēstis" Nora Kārkliņa
64250958 29468727
info@naukseni.lv
nora.karklina@naukseni.lv
Juriskonsulte Svetlana Leska 64250960 27000760 svetlana.leska@naukseni.lv
Projektu vadītāja Anita Dukure 64250957
anita.dukure@naukseni.lv
Informācijas sistēmu drošības administrators Linards Tenters
29347460 linards.tenters@naukseni.lv
Nekustamā īpašuma speciālists Kaspars Roķis 64250956 22492275

kaspars.rokis@naukseni.lv

Apmeklētājus pieņem:

Naukšēnos

pirmdienās 8:30 - 12:30

otrdienās 8:30 - 16:30 

Ķoņos
katra mēneša ceturtajā trešdienā 8:30 - 16.30

Darba aizsardzības speciālists Anastasija Lūkina
29237192
Sporta darba organizators Gundars Putniņš
20212466 gundars.putnins@naukseni.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Antra Krievāne 66954829 29497504

naukseni@pakalpojumucentri.lv

Klientu apkalpošanas speciālists Kaspars Roķis 66954829 22492275

naukseni@pakalpojumucentri.lv

Autobusa šoferis Ainārs Engers
26528965 ainars.engers@naukseni.lv

Ķoņu pagasta pārvalde
"Zirgu pasta stacija", Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4247, Fakss: 64268489, e-pasts: koni.parvalde@naukseni.lv

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts
Pārvaldes vadītāja Ņina Krastiņa - 28697796 nina.krastina@naukseni.lv

Pieņemšanas laiks trešdienās 8.00 -  11.00
Lietvede – kasiere, arhīva speciāliste Mudīte Graudiņa 64268489 - mudite.graudina@naukseni.lv
Kultūras pasākumu organizatore/bibliotekāre Egita Podniece 64263331 25999617 egita.podniece@naukseni.lv
Santehniķis Andris Puķītis - 25414453 -

Grāmatvedības dienests

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts
Galvenā grāmatvede Inese Bētaka 64250900
inese.betaka@naukseni.lv
Galvenā grāmatvedes vietniece Inese Alksne 64250955
inese.alksne@naukseni.lv
Grāmatvede – kasiere Baiba Jirgensone 64250901
baiba.jirgensone@naukseni.lv
Grāmatvede – dzīvokļu un komunālā saimniecība Inguna Lauberte 64250955 26209976 inguna.lauberte@naukseni.lv

Dzimtsarakstu nodaļa
"Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244, e-pasts: dzimtsaraksti@naukseni.lv

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts

Nodaļas vadītāja Ķoņos

Mudīte Graudiņa 64268489 - mudite.graudina@naukseni.lv
Vadītājas vietniece
Guna Reliņa
64268288 26534857 guna.relina@naukseni.lv

Bāriņtiesa
Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Egita Reiziņa 64250902 29360524 egita.reizina@naukseni.lv

Naukšēnu novada pašvaldībā, "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pagasts

 • pirmdienās no 14:00- 18:00;
 • otrdienās no 14:00- 16:00;
 • trešdienās no 9:00-12:00


Ķoņu pagasta pārvaldē, "Zirgu pasta stacija", Ķoņu pagasts

 • otrdienās no 9:00-12:00;
 • ceturtdienās no 9:00-12:00

Sociālais dienests
Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts/Pieņemšanas laiki
Vadītāja Aleksandra Ločmele

64250903

(Naukšēnos) 

26448127

aleksandra.locmele@naukseni.lv

Pieņemšanas laiki

Naukšēnos:

 • pirmdiena 13.00-16.00
 • otrdiena 9.00-12.00
 • piektdiena 9.00-11.00

Ķoņos:

 • Katru mēneša otrajā otrdienā 13.00 - 15.00 

Sociālais darbinieks
Rūta Pūce 64250903

(Naukšēnos)

26588243


ruta.puce@naukseni.lv
Pieņemšanas laiki

Naukšēnos:

 • pirmdiena no 13.00-16.00; 
 • otrdiena no 9.00-12.00;

 • piektdiena 9.00-11.00

Ķoņos:

 • ceturtdiena no 9.00 - 12.00 

 


Psiholoģe Līga Bluķe 29470422 liga.bluke@naukseni.lv

Pašvaldības policija
Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts/Pieņemšanas laiki
Vecākais inspektors
Pēteris Ķīkulis 64250953 29215867 peteris.kikulis@naukseni.lv

Pieņemšanas laiki: darba dienās no 9.00-12.00
Kārtībnieks Normunds Šults 64250953 29450770 normunds.sults@naukseni.lv

Valsts Policija Vidzemes Reģiona pārvalde
Adrese: Valmiera, Garā iela 4

Inspektors: Dzintars Kazakēvičs tel. 64263002
Apkalpojamā teritorija: Naukšēnu novads, Naukšēnu pagasts, Ķoņu pagasts


Dzīvokļu un komunālā saimniecība

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts/Pieņemšanas laiki
Saimniecības vadītāja – pašvaldības īpašumu un lietojumu apsaimniekošana, ceļu apsaimniekošana, atkritumu saimniecība Ņina Krastiņa 64250904 28697796 nina.krastina@naukseni.lv

Pieņemšanas laiki – vienojoties pa tālruni.
Komunālās saimniecības pārzinis, Katlu māja "Siltums" Laimonis Rudzītis 64268245 - -
Elektriķis Valdis Kārkliņš
-
22015038


Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts
Vadītājs Andrejs Rullis - 26404197 andrejsrullis@inbox.lv
Ugunsdzēsības automašīnas vadītājs Juris Laimītis - 28347841 -

Naukšēnu bibliotēka

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts
Vadītāja Sarmīte Praudiņa 64250905 - sarmite.praudina@naukseni.lv

Naukšēnu kultūras nams
"Putniņi", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, LV-4244, e-pasts: kulturas.nams@naukseni.lv

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts/Pieņemšanas laiki
Vadītāja Indra Jirgena 64268791 29438652 indra.jirgena@naukseni.lv
Skaņu operators Jānis Dreimanis - 26129603 janka_d@inbox.lv
Jaunatnes lietu speciālists Gundars Putniņš - 20212466 gundars.putnins@naukseni.lv

Naukšēnu Cilvēkmuzejs
"Doktorāts", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, LV-4244, e-pasts: cilvekmuzejs@naukseni.lv

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts
Krājuma glabātāja
Diāna Glušonoka 64268021  26452037 diana.glusonoka@naukseni.lv

Naukšēnu novada vidusskola
"Naukšēnu vidusskola", Naukšēni, Naukšēnu pagasts, LV-4244, Fakss: 64268830, e-pasts: skola@naukseni.lv

Amata vienības nosaukums Vārds, uzvārds Tel. Mob.tel. E-pasts
Direktore Aiga Stiere 64268830 29189905 aiga.stiere@naukseni.lv
Direktores vietniece izglītības jomā Ingrīda Bērziņa 64250681
ingrb@inbox.lv 
Direktores vietniece audzināšanas jomā Inga Gaile 64264877
inga.gaile@naukseni.lv
Lietvede Aija Āboliņa 64268636 20264256 aija.abolina@naukseni.lv 
Saimniecības vadītājs Andrejs Rullis 64250678 26404197 andrejsrullis@inbox.lv
Ēdnīcas vadītāja Gunta Romanovska 64250680 26478219 -

Sadaļa atjaunota: Piektdiena, 2017. gada 27. oktobris
Šodien: 17.12.2017.
V/d: Teiksma, Hilda
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2017, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv