x
x

Iesniegumu veidlapas

Iesniegums pašvaldībai - veidlapa

Iesniegums par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām - veidlapa

Iesniegums koku ciršanai ārpus meža zemes - veidlapa

Iesniegums ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu - veidlapa

Fiziskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi - veidlapa

Juridiskas personas iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi - veidlapa

Iesniegums par braukšanas izdevumu kompensēšanu Naukšēnu novada vidusskolas skolēniemveidlapa


Iesniegums par bērna piedzimšanas pabalstu
- veidlapa

Iesniegums publisku pasākumu rīkošanai - veidlapa

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanu e-pastā - veidlapa

Sadaļa atjaunota: Pirmdiena, 2020. gada 6. janvāris
Šodien: 02.10.2020.
V/d: Skaidris, Ilma
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv