x
x

Naukšēnos uzsākti darbi pie “Aldaru” un “Mazaldaru” pagalma labiekārtošanas

Publicēts - Ceturtdiena, 2021. gada 1. aprīlis
Naukšēnos uzsākti darbi pie “Aldaru” un “Mazaldaru” pagalma labiekārtošanas
nosalacaslidzrujai
Naukšēnu novada pašvaldība realizē Lauku atbalsta dienesta projektu “Aldaru” un “Mazaldaru” pagalma labiekārtošana (projekta Nr. 20-09-AL29-A019.2204-000006), kas tika iesniegts biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu kārtā.

Patlaban ir uzsākti darbi, ko veic SIA “EGU Būve”. Savukārt būvuzraudzības pakalpojumus nodrošina SIA “RS Būvnieks”. Teritorija tiks labiekārtota pēc SIA “CK” izstrādātā un Kocēnu novada būvvaldē akceptētā paskaidrojuma raksta.

Projekta ietvaros tiks veikta pagalma labiekārtošana, kas pamatā būs bruģēšana un zālāja atjaunošana. Kopējās būvniecības izmaksas ir 19 065.47 EUR, no kurām publiskais finansējums 4 500 EUR, pārējās izmaksas tiek segtas no Naukšēnu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek realizēts biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Nora Kārkliņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Šodien: 22.04.2021.
V/d: Armanda, Armands
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2021, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv