x
x

Ķoņu pagastā pie “Eriņu sierotavas” tiek novākti SIA “ZAAO” šķiroto atkritumu konteineri

Publicēts - Otrdiena, 2020. gada 14. janvāris
Ķoņu pagastā pie “Eriņu sierotavas” tiek novākti SIA “ZAAO” šķiroto atkritumu konteineri

Sakarā ar prasību neievērošanu Ķoņu pagastā pie “Eriņu sierotavas” tiek novākti SIA “ZAAO” šķiroto atkritumu konteineri, kuri turpmāk atradīsies pie Ķoņu pagasta pārvaldes “Zirgu pasta stacijā”.

Tāpat Naukšēnu novada pašvaldība aicina noslēgt ar SIA “ZAAO” līgumus par atkritumu izvešanu. Atgādinām, ka mājsaimniecībai ir jābūt līgumam par atkritumu izvešanu atbilstoši saražoto atkritumu daudzumam. 

Šajā gadā tiks veikta mājsaimniecību apsekošana. Saistošie noteikumi “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Naukšēnu novadā” paredz atbildību saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantu. Būsim atbildīgi par vidi, kurā  mēs dzīvojam!
Nora Kārkliņa 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Šodien: 27.05.2020.
V/d: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv