x
x

Naukšēnu novada pašvaldība izsola ciršanas tiesības cirsmai pašvaldības īpašumā Brantiņsils

Publicēts - Pirmdiena, 2019. gada 1. aprīlis
Naukšēnu novada pašvaldība izsola ciršanas tiesības cirsmai pašvaldības īpašumā Brantiņsils
Naukšēnu novada pašvaldība 2019.gada 11.aprīlī plkst. 10.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola ciršanas tiesības cirsmai pašvaldības īpašumā Brantiņsils, (nogabali Nr.5,6,7 ) Naukšēnu novadā, kadastra Nr.9672 006 0348, kopējā platība 4.88 ha, pārdodamais apjoms - 1700 m3. Sākumcena - 76500.- EUR. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no sākumcenas un izsoles dalības maksa 100.- EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.naukseni.lv Pieteikumi iesniedzami Naukšēnu novada pašvaldībā  “Pagasta nams”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā līdz 11.04.2019. plkst. 9:00. Tālr. uzziņām  29132331.Šodien: 18.09.2019.
V/d: Liesma, Elita, Alita
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2019, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv