x
x

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu konkursa 3. kārtu

Publicēts - Pirmdiena, 2017. gada 16. oktobris
Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu  konkursa 3. kārtu
Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” izsludina LEADER projektu  konkursa 3. kārtu, atbilstoši biedrības  „No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

Izsludināta projektu pieņemšana aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  3 rīcībām ar kopējo finansējumu 181290,39 EUR

Rīcības un izsludinātais finansējums:
2.1. Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana - 90 600 EUR;
2.2. Jaunu pakalpojumu radīšana, to pieejamības uzlabošana, infrastruktūras izveide - 50 000 EUR;
2.3. Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana - 40 690,39 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana: 2017. gada 30.oktobris - 2017. gada 30.novembris.
Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājas lapā www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā adrese: Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201

Projektu iesniegumus papīra dokumenta varēs iesniegt:
Mūrmuižas iela-9, Valmiera, LV-4201. Kontaktpersonas Vizma Vasere, tālr.. 29148024, e-pasts vizma60@gmail.com un  Daiga Siliņa tālr. 29188612, e –pasts: daiga.silina@llkc.lv 

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv. Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Šodien: 20.07.2018.
V/d: Ramona, Ritma
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2018, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv