x
x

Sociālais dienests

Naukšēnu novada Sociālais dienests
Adrese: “Straumēni”, Naukšēni, 
Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV 4244

Klientu pieņemšanas punkts Ķoņu pagastā

"Zirgu pasta stacija", Ķoņu pagasts,

Naukšēnu novads, LV 4247

Vadītāja: Aleksandra Ločmele
Tālr: 64250903

Darba laiki

Sociālais dienests 
Naukšēnos

Vadītāja Aleksandra Ločmele

 • pirmdiena 13.00-16.00

  Sociālā darbiniece 
 • pirmdiena 14.00 - 16.00
 • otrdiena 9.00-12.00
 • piektdiena 9.00-11.00


Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem 
Solvita Neija

 • otrdiena 10.00-12.00 
 • trešdiena 14.00-16.00Klientu pieņemšanas punkts Ķoņu pagastā

Vadītāja Aleksandra Ločmele

 • katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 13.00-15.00 vai iepriekš vienojoties pa tālr: 26448127
Sociālā darbiniece 

 • ceturtdiena no plkst. 9.00-12.00


Pārtikas pakas var saņemt:
 • Naukšēnu novada Sociālajā dienestā katru otrdienu no plkst. 9.00 -12.00
 • Klientu pieņemšanas punktā Ķoņu pagastā katru ceturtdienu no 9.00 -12.00

Līdzi jāņem izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu. 


Vienreiz mēnesī Sociālajā dienestā pieņem psiholoģe Inga Šulce. Nepieciešamības gadījumā zvanīt: 64250903

Katru trešdienu notiek Sociālā dienesta darbinieku metodiskā sanāksme.


Katru pirmdienu Naukšēnu kultūras namā no plkst. 11.30-12.40 notiek veselības vingrošanas nodarbības. Ķoņu pagasta pārvaldes zālē veselības vingrošanas nodarbības notiek katru otrdienu no plkst. 12.00-13.00.


Pašvaldības noteiktie pabalsti

Sociālās palīdzības pabalstu veidi Naukšēnu novadā:

Lēmumu par sociālo pabalstu piešķiršanu, izvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli pieņem sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Saistošie noteikumi Nr. 13/2015, 15.11.2017. "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Naukšēnu novadā"Materiālais atbalsts Naukšēnu novada iedzīvotājiem:

Materiālo atbalstu pašvaldības iedzīvotājiem pēc tam, kad ir apmierināts pamatots pieprasījums pēc pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta. Sadaļa atjaunota: Ceturtdiena, 2021. gada 7. janvāris
Šodien: 27.01.2021.
V/d: Ildze, Ilze, Izolde
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2021, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv