x
x

Naukšēnu novada vidusskolas Ķoņu skolas informatizācija

Publicēts - Pirmdiena, 2012. gada 15. oktobris

ERAF_ES 

Valsts Izglītības attīstības aģentūra un Naukšēnu novada pašvaldība 2009.gada 16.decembrī noslēdza vienošanos par Eiropas reģionālās attīstības projekta īstenošanu Nr.2009/0316/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/525 .


Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumu Nr.649 «Noteikumi par darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» papildinājuma apakšaktivitātes «Izglītības iestāžu informatizācija» ietvaros tika iesniegts un atbalstīts projekts «Ķoņu pamatskolas informatizācija».

Pēc Naukšēnu vidusskolas un Ķoņu pamatskolas reorganizācijas un jaunās izglītības iestādes – Naukšēnu novada vidusskolas izveidošanas ar filiāli Ķoņu skola, projekta nosaukums ir «Naukšēnu novada vidusskolas Ķoņu skolas informatizācija». Projekta ietvaros Ķoņu skola tiks nodrošināta ar astoņiem stacionārajiem  un diviem portatīvajiem datoriem .Tiks iegādāts viens multimediju tehnikas komplekts un attīstīts lokālais tīkls. Projekta realizācijas rezultātā  Ķoņu skola tiks nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Autors: Naukšēnu novada pašvaldības galvenā grāmatvede
Dzintra Krievāne

P1080105_1_

Naukšēnu novada vidusskolas filiāles Ķoņu skola skolēni darbojas pie jaunajiem datoriem.

Šodien: 31.10.2020.
V/d: Valts, Rinalds, Rinalda
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv