x
x

Projekts „Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā”

Publicēts - Ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

ESF_pilnais_krsif2es2ieguldijums

 Pēc pieredzes uz Ogri un Līvāniem

24. un 25. maijā projekta „Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā” ietvaros Vidzemes reģiona pašvaldību darbinieki kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem devās uz Ogri un Līvāniem. Brauciena galvenais mērķis bija gūt atbildi uz jautājumu – Kā pašvaldība var palīdzēt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstīšanā savā reģionā? Un kā izrādās – iespēju ir daudz. Šāda bija galvenā atziņa, atgriežoties no notikumiem un iespaidiem bagātā pieredzes apmaiņas brauciena. Kā atzīst vairums brauciena dalībnieku, lielākais atklājums un iedvesmas avots ir satiktie cilvēki, viņu degsme acīs, lielais darba spars un vēlme cīnīties par sevi un savu ideju, meklējot iespējas, reizēm arī apvedceļus mērķa sasniegšanai.

Ogrē brauciena dalībnieki viesojās Biznesa un inovāciju centrā (OBIC), kura uzdevums ir palīdzēt ikvienam uzņēmējam, kas vēlas attīstīt savu darbību Ogrē un tās novadā. Pēc ciemošanās OBIC, pieredzes apmaiņas dalībnieki devās uz servisu SIA „OSC”, kas autosportista un inženiera Andra Dambja vadībā konstruē rallija mašīnas un ir pirmie pasaulē, kas finišēja Dakaras rallijā ar elektropiedziņas auto. Tālāk ceļš veda uz „Fazer Latvija” maiznīcu, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar maiznīcas darbību, pamatprincipiem, kā arī uzzināja par uzņēmuma iesaistīšanos sava novada un reģiona attīstībā. „Fazer” maiznīca palīdz maznodrošinātajiem, atbalsta labdarības, bērnu attīstības un vides labiekārtošanas projektus.

Dienas otrajā daļā brauciena dalībniekiem bija iespēja paviesoties kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”, kas apvieno desmit biedrus, zemnieku saimniecības, kurās tiek realizēti vairāk kā 18 000 tonnu dārzeņu un kartupeļu. Kooperatīvs ir pierādījums tam, kā kopīgiem spēkiem var kļūt par konkurētspējīgu uzņēmumu, kas ieņem stabilu vietu Latvijas tirgū un lēnām iekaro savu vietu arī ārvalstīs. Diena noslēdzās ar vienīgās pasaulē publiski apskatāmās ekspozīcijas, kura veltīta kino dižgaram - režisoram Sergejam Eizenšteinam, apskati. Ķeipenes stacijas saimniece un kino jomas entuziaste Velta Riekstiņa ar patiesu aizrautību stāstīja par ekspozīcijas rašanos, kas apliecina, ka cilvēku entuziasms bieži vien ir vietas attīstības pamatā.

Līvāni pieredzes apmaiņas dalībniekus uzņēma Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā. Līvāni var lepoties ar Uzņēmēju padomi, kuras uzdevums ir izvērtēt, sniegt padomus un rast risinājumus ar uzņēmējdarbību saistītām situācijām. Interesi izraisīja Līvānu darbs ar jauniešiem uzņēmējdarbības jomā, organizējot biznesa pulciņu pamatskolas un vidusskolas skolēniem, biznesa ideju konkursu vidusskolēniem, kā arī piedāvā prakses iespējas dažādos Līvānu novada uzņēmumos. Izveidots studiju fonds, kurā vietējie uzņēmēji sponsorē studijas jauniešiem ar izcilām sekmēm.

Tālāk ceļš veda uz Līvānu stikla muzeju, kuru apmeklējot, lielāko daļu dalībnieku pārņēma nostalģija un skumjas par rūpnīcas zaudējumu. Muzeja darbiniece iepazīstināja ar stikla rūpnīcas vēsturi, ar stikla pūšanas tehniku un izrādīja saglabātos Līvānu stikla meistaru izstrādājumus, kas tapuši laikā posmā no rūpnīcas darbības sākuma 1887. gadā. Muzejam sekoja Latgales Mākslas un Amatniecības Centra un Aktīvā tūrisma centra apmeklējums, kas aktīvi iesaistās dažādos projektos un aktivitātēs. Diena noslēdzās ar Līvānu novada centrālās bibliotēkas apmeklējumu, kura, kā atzina tās direktore Inta Vērdiņa, ir veidota pēc Valmieras integrētās bibliotēkas parauga. Bibliotēka ir plaša, ar lielu grāmatu klāstu un interneta pieejamību jebkuram interesentam.

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki atzīst, ka gūtas jaunas idejas, ierosmes izmaiņām un jauninājumiem savā darbā. Viena no galvenajām atziņām, kas gūta - ja reizēm šķiet, ka pašvaldību rokas ir par īsu un likumi neapstrīdami, atliek tikai pavērties apkārt. Jo kā izrādās ir cilvēki, kas dara lietas par spīti nelabvēlīgiem apstākļiem un viņiem izdodas, kas dod cerību, ka ikvienam iecerētais ir pa spēkam.

Pieredzes apmaiņa tika rīkota projekta “Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā” ietvaros. 100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Plašāk par pieredzes apmaiņu var lasīt VPR mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:
Marta Cekule
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģions
Mob. 26609252
E-pasts: marta.cekule@vidzeme.lv
Vidzeme – ceļš ved augšup!

Inovāciju idejas virmo Naukšēnos

„Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības jomā” jeb “Inovāciju projekta”, kā dalībnieki to dēvē īsāk, vadošais partneris ir Vidzemes plānošanas reģions, partneri – vairums Vidzemes novadu pašvaldības.

„Jēdziens «inovācija» mums parasti asociējas ar zinātniskām laboratorijām, pētniecību, nākotnes tehnoloģiju attīstību. Jā, arī tā tiek radīta inovācija. Taču inovācija tiek radīta un ieviesta arī ikdienišķākā vidē – mums līdzās darbojošos privātuzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās. Tas notiek pilnveidojot vai pārveidojot zināmos produktus un pakalpojumus, un tādējādi piešķirot tiem jaunu vērtību; radot jaunus produktus no tradicionālām, pierastām precēm; mainot vai pilnveidojot produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesus,” skaidro projekta eksperte Irīna Kulitāne.

Projekta ietvaros gada sākumā tika veikta izpēte "Inovāciju ekonomikas attīstības potenciāla un izaicinājumu izvērtējums Vidzemes reģiona pašvaldībās". Tās mērķis bija apzināt Vidzemes resursus - vērtības, kuras ir pieejamas un kuras ir iespējams izmantot inovatīvu produktu un pakalpojumu ražošanai un pārdošanai Latvijas un pasaules tirgos, kā arī noskaidrot, kādi pasākumi ir nepieciešami, lai sekmētu, veicinātu inovācijas. Pētījums pieejams Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā http://www.vidzeme.lv

Vienlaikus 4 mēnešus norisinās Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) organizētas apmācības pašvaldību speciālistiem. Apmācībās pašvaldību darbinieki kopīgi diskutē un mācās par inovatīvu uzņēmējdarbības projektu ideju sagatavošanu un īstenošanu. Apmācības notiek dažādās Vidzemes pašvaldībās. Marta vidū uz kārtējām apmācību nodarbībām projekta partnerus pie sevis uzņēma Naukšēnu novada pašvaldība. Ik reizi projekta dalībnieki apmeklē un iepazīst arī kādu inovatīvu uzņēmējdarbības piemēru. Naukšēnos iepazīstinājām ar bezalkoholisko dzērienu un pārtikas eļļu ražotni SIA “Naukšēni”. Projekta partneri atzinīgi novērtēja SIA “Naukšēni” spēju pastāvēt un mainīties līdzi laikam un tirgus prasībām. Diskusijas gaitā VPR pārstāvji izteica SIA “Naukšēni” speciālistiem ierosinājumus inovatīviem risinājumiem pārtikas eļļu iesaiņojumam un lietošanai, piemēram, pildīt eļļas pudelēs ar izsmidzinātāju, kā tas redzēts Itālijā. Tā kā nereti inovāciju projekti ir starptautiski, apmācībās dalībnieki papildināja savu izpratni un vārdu krājumu projektu terminoloģijā angļu valodā, kā arī interaktīvās nodarbībās trenēja spēju formulēt projekta idejas, mērķus un sasniedzamos rezultātus.


Informāciju sagatavoja:
Liega Puķulauka,
Naukšēņu novada pašvaldības projektu vadītāja

Projekta vadošais partneris ir Vidzemes plānošanas reģions, partneri - Ogres, Līvānu, Rūjienas, Amatas, Kocēnu, Naukšēnu, Jaunpiebalgas novada pašvaldība. 

Jēdziens «inovācija» asociējas ar zinātniskajām laboratorijām, pētniecību, nākotnes tehnoloģiju attīstību. Jā, arī tā tiek radīta inovācija. Taču inovācija tiek radīta un ieviesta arī ikdienišķākā vidē – mums līdzās darbojošos privātuzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās. Tas notiek:
  • pilnveidojot vai pārveidojot zināmos produktus un pakalpojumus, tādā veidā piešķirot tiem jaunu vērtību,
  • radot jaunus produktus no tradicionālām, zināmām, pieejamām precēm,
  • mainot vai pilnveidojot produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesus.

Projekta ietvaros 2012.gada sākumā tika veikta izpēte "Inovāciju ekonomikas attīstības potenciāla un izaicinājumu izvērtējums Vidzemes reģiona pašvaldībās". Tās mērķis bija apzināt Vidzemes resursus - vērtības, kuras ir pieejamas un kuras ir iespējams izmantot inovatīvu produktu un pakalpojumu ražošanai un pārdošanai Latvijas un pasaules tirgos, kā arī noskaidrot, kādi pasākumi ir nepieciešami, lai sekmētu, veicinātu inovācijas. Izpētes materiāls ir sagatavots, izmantojot publiski pieejamus pārskatus un pētījumus un pašvaldību aptaujas rezultātā iegūto informāciju.
Vienlaikus 4 mēnešus norisinās Vidzemes plānošanas reģiona organizētas apmācības pašvaldību speciālistiem. Apmācībās pašvaldību darbinieki kopīgi diskutē un mācās par inovatīvu uzņēmējdarbības projektu ideju sagatavošanu un īstenošanu. Apmācības notiek dažādās Vidzemes pašvaldībās. 
Šodien: 31.10.2020.
V/d: Valts, Rinalds, Rinalda
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv