x
x

Projekts "Rūjienas un Naukšēnu novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā"

Publicēts - Otrdiena, 2011. gada 22. novembris
ESF_pilnais_krsif2es2ieguldijums

Rūjienas novada un Naukšēnu novada pašvaldības ir uzsākušas projekta "Rūjienas un Naukšēnu novadu pašvaldību kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā" realizāciju. 

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.2.aktivitātes "Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Rūjienas un Naukšēnu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projekta tiešā mērķa grupas ir Rūjienas un Naukšēnu novadu pašvaldību darbinieki, projekta galvenās aktivitātes - mērķa grupu apmācības un konsultācijas, informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana, kā arī izpētes pasākumi.

Projekts tiek realizēts 6 mēnešu laikā, no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 29.februārim. Projekta realizētājs: Rūjienas novada pašvaldība, sadarbībā ar Naukšēnu novada pašvaldību. Projekta finansējums: Ls 24 644,00, no kuriem100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu".
Šodien: 31.10.2020.
V/d: Valts, Rinalds, Rinalda
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv