x
x

Transportcisternu pieņemšanas tvertnes izbūve attīrīšanas iekārtas vajadzībām

Publicēts - Sestdiena, 2011. gada 13. augusts
2008. gada LPS rīkotajā konkursā “Sakoptākais Latvijas pagasts” Naukšēnu pagasts kļuva par nominācijas “Mežs un sabiedrība” Vidzemes reģiona laureātu. 

Nomināciju papildināja naudas balva, kuru varēja izmantot pagasta attīstībai vides jomā. 
Finansējumu tika nolemts izlietot transportcisternu pieņemšanas tvertnes izbūvei attīrīšanās iekārtās, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu no individuālo māju septiķiem.

Pieņemšanas tvertni veido savstarpēji savienotu 4 aku sistēma, vienā no akām uzstādīts sūknis, kura darbības laiks ir nakts režīms. Kopējais notekūdeņu uzkrāšanas apjoms pieņemšanas tvertnē 30 m3. Pieņemšanas tvertnē notekūdeņi ieplūst arī no centralizētās kanalizācijas sistēmas, kad uz attīrīšanas iekārtu īslaicīgi ir palielinājusies notekūdeņu caurplūde. Tādā veidā tiek nodrošināta vienmērīga notekūdeņu caurplūde caur iekārtu. Pirms krājrezervuāra uzstādīts režģis cieto atkritumu uztveršanai. Akas pārplūdes gadījumā paredzēta notekūdeņu padeve uz attīrīšanas iekārtām paštecē.

Projektā tika izbūvēta arī gruntsūdens drenāžas sistēma attīrīšanas iekārtai un elektroapgādes kabeļlīnija kanalizācijas sūknim un ārējam apgaismojumam.

Transportcisternu piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Drafts vides tehnoloģijas”. 

P7230017_m P7230018_m P7230022_m
Šodien: 31.10.2020.
V/d: Valts, Rinalds, Rinalda
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv