x
x

Projektu arhīvs

prev 2 / 2 next
Publicēts - Ceturtdiena, 2010. gada 2. decembris
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apstiprinājis Naukšēnu novada pašvaldības projektu "Apkārtnes labiekārtošana pie Naukšēnu novada sporta halles". 
Publicēts - Otrdiena, 2010. gada 2. novembris
23. aprīlī Lauku atbalsta dienesta apstiprināja Naukšēnu novada pašvaldības iesniegto projektu „Naukšēnu kultūras nama un Naukšēnu Cilvēkmuzeja rekonstrukcija un apkārtnes labiekārtošana”, kas bija iesniegts ELFLA lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. 
Publicēts - Piektdiena, 2010. gada 9. jūlijs
Publicēts - Trešdiena, 2010. gada 30. jūnijs
Projekta „Naukšēnu novada sociālās dzīvojamās mājas „Aldari” siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros paredzēta ēkas jumta nomaiņa, bēniņu pārseguma siltināšana, skursteņu un krāšņu pārmūrēšana, veco logu nomaiņa, ieejas durvju nomaiņa, grīdas siltināšana koplietošanas telpās, pamatu daļas pastiprināšana, elektroinstalāciju nomaiņa, zibensaizsardzības un ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana. 
Publicēts - Trešdiena, 2010. gada 30. jūnijs
Publicēts - Sestdiena, 2010. gada 26. jūnijs
Turpinās 2009.gadā iesāktā Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta «Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Naukšēnu vidusskolā». 
Publicēts - Ceturtdiena, 2010. gada 7. janvāris
Šodien: 31.10.2020.
V/d: Valts, Rinalds, Rinalda
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2020, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv